Obowiązek podmiotów innych niż podmioty wykonujące działalność leczniczą
2020-03-16

Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, podmioty inne niż podmioty wykonujące działalność leczniczą są obowiązane, w terminie do dnia 17 marca 2020 r., przekazać wojewodzie właściwemu ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania tego podmiotu, informację o rodzaju i liczbie posiadanego sprzętu medycznego, o którym mowa w § 3, tj. respiratorów oraz kardiomonitorów.

Prosimy o przekazywanie tej informacji na następujący adres e-mail: eciu@malopolska.uw.gov.pl wraz z danymi kontaktowymi podmiotu.

Komunikat
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj