Wokół zagadnień dotyczących ochrony środowiska
2020-02-21

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie dotyczące zagadnień związanych z ochroną środowiska. Uczestniczyli w nim: sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu Jacek Ozdoba, główny inspektor ochrony środowiska Paweł Ciećko, p.o. z-cy głównego inspektora ochrony środowiska Marek Surmacz, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, p.o. małopolskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska Barbara Żuk oraz dyrektor generalna Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Alicja Żelichowska.

Wśród poruszonych tematów były: gospodarka odpadami, współpraca z Prokuraturą Krajową w kontekście zwalczania przestępstw dotyczących środowiska i reforma inspektoratów ochrony środowiska.

Poruszono m.in. kwestię uregulowań formalnoprawnych zawartych w art. 41 ustawy o odpadach, a dotyczących zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Rozmawiano także o potrzebie traktowania priorytetowo przestępstw dotyczących ochrony środowiska. Z tego też względu w postępowaniach prokuratorskich materiał dowodowy przekazywany przez inspektoraty ochrony środowiska powinien być uznawany za materiał ekspercki i jednoznacznie interpretujący stan środowiska w regionach.

Jednym z omówionych wątków była też reforma inspektoratów przeprowadzona w 2019 roku. Jej założeniem było podniesienie prestiżu pracy inspektorów. Dzięki niej m.in. poprawiły się ich pensje. Kolejne działania w tym zakresie koncentrowały się będą na dalszym doposażaniu inspektoratów.GIOŚ_spotkanie3GIOŚ_spotkanieGIOŚ_spotkanie4GIOŚ_spotkanie2
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj