To były dwa wielkie wyzwania
2020-01-29

Za nami dwa duże wydarzenia w Małopolsce. Weekend obfitował w niezapomniane emocje sportowe. Zakopane stało się w tych dniach światową stolicą skoków narciarskich. Ponad 23 tys. kibiców dopingowało skoczków na Wielkiej Krokwi, a kolejne 10 tys. zgromadziło się wokół skoczni.
 
W poniedziałek oczy świata były natomiast zwrócone na Oświęcim. W obchodach 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz wzięło udział ponad 200 ocalałych więźniów. Towarzyszyli im przedstawiciele ponad 60 państw i organizacji międzynarodowych.
 


- Zabezpieczenie tych wydarzeń było wielkim wyzwaniem. Dziś po raz kolejny możemy powiedzieć, że wszystkie służby stanęły na wysokości zadania. Gratuluję i dziękuję wszystkim funkcjonariuszom, którzy z zaangażowaniem pełnili służbę. Dzięki Wam mieszkańcy Małopolski, Polacy i goście z zagranicy mogli bezpiecznie uczestniczyć w tych wydarzeniach! – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas briefingu prasowego podsumowującego obydwie operacje.
 
Puchar Świata w skokach narciarskich
W dniach 24-26 stycznia na zakopiańskiej skoczni im. Stanisława Marusarza odbyły się konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom zakopiańskiego święta skoków narciarskich wymagało od policjantów i wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo maksymalnej mobilizacji i zaangażowania.

Za wyjątkiem piątkowych treningów i kwalifikacji, w każdy dzień zabezpieczenia imprezy zaangażowanych było ponad dwustu funkcjonariuszy z garnizonu małopolskiego (w sumie 612 z: OPP w Krakowie, KPP Zakopane, Wydział Kryminalny KWP w Krakowie, wydziały ruchu drogowego – różne jednostki z garnizonu, pirotechnicy z KWP w Krakowie).

Policjanci zabezpieczali drogi dojazdowe, współpracowali z funkcjonariuszami Służby Ochrony Państwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom podlegającym szczególnej ochronie, dbali o porządek w rejonie rozgrywania zawodów; dbali również o bezpieczny przebieg fety po zakończeniu rywalizacji sportowej.

W trakcie trwania imprezy, jak również bezpośrednio przed nią nie zanotowano naruszeń prawa mających z nią związek. Na terenie gminy Zakopane odnotowano 174 interwencje policyjne, w tym 18 kolizji drogowych i 1 wypadek. Zdarzyły się różne drobne incydenty, jednak biorąc pod uwagę skalę tych wydarzeń należy uznać ostatnie dni za spokojne.
 
75. rocznica wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz
27 stycznia 2020 roku na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz odbyły się obchody upamiętniające 75. rocznicę wyzwolenia obozu. W obchodach udział wzięli m.in. byli więźniowie KL Auschwitz – Birkenau, a także 60 delegacji państwowych i organizacji pozarządowych z całego świata. Wśród nich byli szefowie państw, przedstawiciele polskich i zagranicznych rządów, instytucji oraz organizacji żydowskich.
Obchody te zawsze stawiają przed służbami bardzo duże zadanie strategiczne. Szczególnie istotnym elementem jest zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa podczas uroczystości, jak również odpowiednia organizacja ruchu drogowego na trasie przejazdu delegacji.

Dowódcą operacji policyjnej – zgodnie z decyzją komendanta wojewówdzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dr. Krzysztofa Pobuty – został wyznaczony  insp. Piotr Morajko, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie. Przed planowaną uroczystością, aby dopracowywać wszystkie szczegóły dotyczące jej bezpiecznego przebiegu, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz członkowie sztabu uczestniczyli w wielu spotkaniach roboczych, natomiast w dniu uroczystości na stanowisku dowodzenia koordynowali działania podległych służb.

W sprawdzeniach pirotechnicznych, eskortach, zabezpieczeniu tras przejazdu, jak i w samej uroczystości rocznicowej brało udział ponad 1700 policjantów z Małopolski i innych województw (głównie z garnizonu małopolskiego oraz z KWP Białystok, KWP Bydgoszcz, KWP Katowice, KWP Kielce, KWP Lublin, KWP Łódź , KWP Opole, KWP Poznań, KWP Rzeszów, KWP Wrocław , KWP z s. w Radomiu). Byli to m.in. policjanci ruchu drogowego, przewodnicy psów służbowych, policjanci prewencji, w tym policjanci oddziałów prewencji Policji, kontrterroryści, pirotechnicy oraz policjanci wydziałów kryminalnych, jak również załogi śmigłowców.

Przed planowanymi uroczystościami policyjni pirotechnicy wraz z psami wyszkolonymi pod kątem wyszukiwania ładunków wybuchowych dokonali sprawdzenia terenu Państwowego Muzeum. Takie same sprawdzenia pirotechniczne miały miejsce w hotelach Krakowa i Oświęcimia, gdzie zakwaterowano delegacje. W ramach operacji pirotechnicznej wykonano 18 sprawdzeń pirotechnicznych obiektów, 127 sprawdzeń pirotechnicznych pojazdów oraz uruchomiony został 1 punkt kontroli detektorowej.

Na ulicach tych miast od kilku dni można było zauważyć zwiększoną liczbę policyjnych sił prewencji. Policjanci – w związku z wprowadzonym na terenie Małopolski stopniem alarmowym  Bravo – zwracali szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, jak np. nietypowo zachowujące się osoby czy pakunki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych itp.

400 policjantów ruchu drogowego zabezpieczało przejazdy delegacji, dbając jednocześnie o płynność ruchu. Policjanci udrażniali przejazd kolumn, kierując ruchem na newralgicznych skrzyżowaniach czy trasach. Policjanci ruchu drogowego wykonywali także eskorty gości uroczystości zarówno z lotnisk, jak i hoteli do miejsca uroczystości.

Podczas działań został wykorzystany także śmigłowiec Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Sokół”, jak również Black Hawk z Komendy Głównej Policji, których załogi m.in. monitorowały na bieżąco sytuację na drogach dojazdowych do Oświęcimia i stan bezpieczeństwa na tym terenie. Na pokładach śmigłowców znajdowały się kontrterrorytyczne grupy interwencyjne.

W ramach zabezpieczenia wyznaczono policyjne patrole w różnych rejonach Oświęcimia, w tym na drogach dojazdowych do miasta oraz w miejscach, gdzie odbywały się uroczystości. Tuż po odprawie służbowej policjanci objęli swoje posterunki w wyznaczonych punktach, gdzie błyskawicznie reagowali na występujące utrudnienia i zagrożenia w ruchu drogowym, a także w razie takiej potrzeby – mogli podjąć szybkie i zdecydowane działania w przypadku zakłócenia przebiegu uroczystości.

Dzięki intensywnej pracy policjantów oraz współpracujących z nimi funkcjonariuszom ABW, SOP-u, strażaków, ratowników Pogotowia Ratunkowego, Straży Muzealnej, Straży Miejskiej oraz Straży Granicznej uroczystości odbywające się w tym wyjątkowym dniu na terenie Oświęcimia przebiegły niezakłócone żadnymi incydentami i z należytą powagą.

- Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obecnym zarówno podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem, jak i podczas uroczystości związanych z  75. rocznicą wyzwolenia obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau było głównym zadaniem Policji  podczas ostatnich dni w Małopolsce. Dzisiaj mogę powiedzieć, że funkcjonariusze  bardzo dobrze wypełnili swoje zadania. Dzięki intensywnej pracy policjantów z naszego garnizonu,  jak również z innych województw udało się nam zapewnić  całkowity ład, porządek oraz poczucie bezpieczeństwa  i porządku publicznego – podkreśla  komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof  Pobuta.

- Uroczystości 75-lecia wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu KL Auschwitz-Birkenau to kolejne wydarzenie, podczas którego liczne delegacje i goście z każdego zakątka świata korzystały z usług Kraków Airport. W Kraków Airport gościliśmy Ocalałych, byłych więźniów, udających się na uroczystości. Witaliśmy również koronowane głowy, w tym Wielkiego Księcia Luksemburga, 10 prezydentów państw, w tym m.in. prezydenta Izraela, Niemiec, Litwy, Malty, Ukrainy, a także 7 premierów, m.in. Węgier, Rumuni, Macedonii, Grecji, przewodniczącego  Rady Europejskiej, sekretarza skarbu USA, przewodniczącego Parlamentu Australii oraz generalnego gubernatora Kanady. Dziękujemy wszystkim służbom, które przyczyniły się do sprawnej obsługi naszych gości. Szczególnie podziękowania za pełną wyrozumiałość kierujemy do pozostałych pasażerów Kraków Airport – dodaje prezes Kraków Airport Radosław Włoszek.

20200129 służby zabezpieczenie 20200129 służby zabezpieczenie 20200129 służby zabezpieczenie 20200129 służby zabezpieczenie Zaangażowanie służb PŚ ZakopaneZaangażowanie Policji w AuschwitzPodziękowanie dla służb za PŚ Zakopane i Auschwitz
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj