Bogu na chwałę, ludziom na pożytek…
2020-01-17

Hasło to pojawiło się na sztandarach pierwszych Ochotniczych Straży Pożarnych. Kolejne pokolenia druhów były mu wierne, co pokazywały w niezliczonych akcjach ratunkowych. Ta po tragicznej w skutkach burzy w Tatrach, w sierpniu 2019 roku, zostanie nam wszystkim w pamięci. Wśród służb, które w pocie czoła niosły pomoc poszkodowanym, były również Ochotnicze Straże Pożarne z Małopolski.

Dziś spotkał się z nimi Paweł Szefernaker – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z rąk wiceministra oraz wojewody małopolskiego Piotra Ćwika druhny i druhowie otrzymali symboliczne wyróżnienia.


– W imieniu pana premiera Mateusza Morawieckiego oraz pana ministra Mariusza Kamińskiego chciałbym bardzo podziękować za trud każdego z Was. Bez Waszego zaangażowania nie byłoby tak sprawnej akcji. To pokazuje, jak ważna jest współpraca OSP ze wszystkimi innymi służbami dbającymi o bezpieczeństwo w kraju. Będziemy inwestować w sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych. Nie da się z dnia na dzień nadrobić pewnych zaniedbań, ale jest potrzeba wzmacniania OSP poprzez lepszy, nowoczesny sprzęt – mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

Pamiątkowe podziękowanie otrzymało w sumie 76 druhów z 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających w 3 powiatach województwa małopolskiego (tatrzańskim, nowotarskim i suskim).

– Dziękuję Wam za udział w akcji ratowniczej pod Giewontem i za ofiarne zaangażowanie. Możemy być dumni z małopolskich służb. Strażacy-ochotnicy zawsze są blisko ludzi, gotowi nieść pomoc niezależnie od okoliczności – w myśl dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

20200117 MSWiA OSP 20200117 MSWiA OSP 20200117 MSWiA OSP 20200117 MSWiA OSP 20200117 MSWiA OSP 20200117 MSWiA OSP 20200117 MSWiA OSP 20200117 MSWiA OSP 20200117 MSWiA OSP Podziękowanie dla OSP
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj