Zielone światło dla odcinka S7 „Szczepanowice – Widoma”
2019-08-28

Słomniki – to miasto już od dłuższego czasu potrzebowało oddechu ulgi. Wszyscy znamy obraz tworzących się tam korków. M.in. to komunikacyjne „wąskie gardło” niebawem uda się rozładować. Wojewoda małopolski Piotr Ćwik podpisał tzw. „zrid” dla odcinka S7 węzeł Szczepanowice – węzeł Widoma.
 
- Długo wyczekiwane kolejne odcinki drogi ekspresowej S7 w Małopolsce powoli stają się faktem. Z ogromną przyjemnością podpisałem tzw. „zrid” dotyczący odcinka: węzeł Szczepanowice – węzeł Widoma. Ta inwestycja nie tylko pozwoli mieszkańcom Słomnik i okolic odetchnąć, ale też zwiększy poziom ich bezpieczeństwa. Nieoceniony jest też jej wpływ na usprawnienie połączenia Krakowa z Warszawą i Trójmiastem. Komfort podróży ma w tym zakresie bardzo konkretny wymiar w postaci oszczędności czasu i płynności ruchu drogowego. To nasze wspólne życzenie i oczekiwanie, aby tę inwestycję udało się jak najszybciej zrealizować – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.
 


„Zrid”, czyli zielone światło
Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej („zrid”) to decyzja w praktyce umożliwiająca przystąpienie do budowy danej drogi lub jej odcinka.
 
Jeżeli taka decyzja została przez wojewodę wydana, oznacza to, że projekt przeszedł pozytywnie skomplikowaną ocenę formalną (umożliwiającą w ogóle uruchomienie procedury, czyli wszczęcie postępowania) i równie złożoną ocenę merytoryczną.
 
Bywa, że projekt inwestycji wymaga kilkukrotnych uzupełnień. Konieczna jest też tzw. procedura „ponownej oceny oddziaływania na środowisko”. Postępowanie w sprawie „zrid” wymaga zatem działania szeregu organów administracji na różnych poziomach.
 
Gdy wszystko zostanie sprawdzone, a braki uzupełnione, wydawany jest „zrid”: inwestycję można zacząć realizować.
 
Waga decyzji i skala wyzwania
Wydana decyzja „zrid” to ogrom pracy, która została dotychczas wykonana, aby inwestycja była dobrze przygotowana. To także potwierdzenie szerokiego zakresu inwestycji. Liczby mówią same za siebie:
 
- trasa przechodzi przez 16 miejscowości, w tym: Parkoszowice, Wielki Dół, Szczepanowice (w powiecie miechowskim w gminie Miechów); Orłów, Smroków, Zagaje Smrokowskie, Lipna Wola, Kacice, Zaborze (w powiecie krakowskim w gminie Słomniki); Biskupice, Sieciechowice, Przestańsko, Poskwitów, Widoma, Domiarki, Zalesie (w powiecie krakowskim w gminie Iwanowice);
 
- jest około 500 stron postępowania (uczestników);
- decyzja ma 127 stron;
- liczba działek ulegających podziałowi: 434; 
 
- od złożenia wniosku (8 listopada 2018 r.) do wydania „zridu” dyrekcja i pracownicy Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie udzielili inwestorowi kilkudziesięciu konsultacji;
- ze strony MUW w postępowaniu uczestniczyło kilkunastu pracowników, osobiście zaangażowany był też wojewoda małopolski Piotr Ćwik;
 
- map z proponowanym przebiegiem jest 10 sztuk; map z projektem zagospodarowania terenu jest 10 sztuk; map z podziałami nieruchomości jest 64; wykazów zmian gruntowych – 200;
- jeden egzemplarz mapy z proponowanym przebiegiem drogi składa się z 10 map o całkowitej długości 19 m 20 cm.
 
O skali wyzwania, z którym musieliśmy się zmierzyć, wiele powiedzieć może choćby sama waga dokumentacji: ok. 180 kg!
 
Nie tylko droga
Przygotowany odcinek drogi ekspresowej S7 ma długość 13,1 km. Prędkość projektowa to 100 km/h.
 
Ale odcinek ten to nie tylko droga. Zadbano o wszystkich uczestników ruchu i nie tylko:
a)    przewidziano budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;
b)    zaprojektowano urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, ekrany przeciwolśnieniowe, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń i inne,
c)    obciążenie wynosi 11,5 tony/oś (standard europejski), czyli droga jest dostosowana do ruchu pojazdów ciężarowych;
d)    przewidziano też miejsca obsługi podróżnych (MOP-y).
 
Całkowita wartość kontraktu na realizację tej inwestycji to 508 135 507,00 zł. Umowę z wykonawcą podpisano 8 stycznia 2018 r.
 
Plus 18 minut
Małopolanie, którzy dojeżdżają do i z pracy istniejącym odcinkiem drogi krajowej nr 7, wkrótce zyskają ponad pół godziny dziennie. Według szacunków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – po zrealizowaniu kolejnych odcinków drogi ekspresowej S7 o długości w sumie 56 km – czas przejazdu trasy od granicy województwa do Krakowa skróci się bowiem o 18 minut.
Niebawem zostanie wydany kolejny „zrid” na odcinek granica województwa – węzeł Miechów.


Zielone światło dla odcinka S7 „Szczepanowice–Widoma” – zobacz film!

20190828 briefing S7 20190828 briefing S7 20190828 briefing S7 20190828 briefing S7 ZIELONE ŚWIATŁO DLA ODCINKA S7 SZCZEPANOWICE — WIDOMA
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj