#Rodzina500Plus w Małopolsce
2019-06-24

W Małopolsce rozpoczęły się dzisiaj działania informacyjne dotyczące programu rządowego #Rodzina500Plus. O tym jak i gdzie złożyć wniosek, kto może być wnioskodawcą oraz jakie zmiany w zakresie realizacji programu będą obowiązywały od 1 lipca, będzie się można dowiedzieć m. in. dzięki specjalnemu busowi, który przemierza kolejne powiaty w naszym województwie.

Dzisiaj bus zawitał do Wadowic, gdzie na Rynku zagadnienia związane z #Rodziną500Plus przedstawił podczas briefingu prasowego wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec.

- Już za siedem dni będzie można drogą elektroniczną złożyć wniosek o środki z programu #Rodzina500Plus. W tym roku po raz pierwszy rząd zniósł kryterium dochodowe przyznając wszystkim prawo ubiegania się o 500 złotych na pierwsze dziecko. To jest kolejny krok we wspieraniu polskich rodzin. To większa dostępność dla dzieci do chociażby wakacyjnego wypoczynku, możliwość realizowania i odkrywania nowych talentów poprzez zajęcia sportowe, językowe czy chociażby te dotyczące szeroko rozumianej sztuki- mówił wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec.

Program #Rodzina500Plus w nowej odsłonie to 4,4 mln rodzin w całej Polsce i 6,8 mln dzieci objętych świadczeniem.
W Małopolsce, w kwietniu br. programem objętych było 224 484 rodzin i 350 973 dzieci. Szacuje się, że od 1 lipca liczba ta wzrośnie do 469 730 rodzin i 681 109 dzieci (dane szacunkowe na podstawie GUS, stan na 31 grudnia 2018 r.)

Świadczenie wychowawcze według nowych zasad przysługiwać będzie: matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka jeśli wystąpił on do sądu opiekuńczego o przysposobienie, opiekunowi prawnemu dziecka.
Świadczenie to przysługuje bez względu na to, czy dziecko wychowywane jest w związku małżeńskim, nieformalnym czy też przez osobę samotnie wychowującą dziecko.

Rodzice, którzy dotąd nie pobierali świadczenia będą mieli trzy miesiące na złożenie wniosku co zagwarantuje przyznanie środków z wyrównaniem od 1 lipca. Dla wniosków złożonych po 30 września świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Od 1 lipca wnioski można składać online za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, portali Emp@tia oraz PUE ZUS. W formie papierowej stosowny wniosek będzie można złożyć od 1 sierpnia we właściwym urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Rodzic, który będzie wnioskował o świadczenie, otrzyma na adres mailowy informację o jego przyznaniu. Informację taką będzie można także odebrać osobiście, przy czym jej nieodebranie nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia.
Rodzice, którzy posiadają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze do 30 września br. na drugie i kolejne dzieci, składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Po złożeniu wniosku otrzymają oni świadczenie na pierwsze dziecko od 1 lipca, oraz od 1 października na pozostałe dzieci.
Dla dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r. rodzice będą mieli 3 miesiące na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Świadczenie przyznane zostanie z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka.
Od 1 lipca 2019 roku wprowadzone zostaje także rozwiązanie pozwalające na zachowanie ciągłości świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka  w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane lub który zmarł przez rozpatrzeniem złożonego wniosku.
Co istotne, wypłata środków nie będzie uzależniona od ustalenia alimentów na dziecko w przypadku wniosków składanych przez rodziców wychowujących dziecko samotnie.

Bezpośrednio po briefingu, wicewojewoda Starzec spotkał się z mieszkańcami powiatu wadowickiego, w tym z obecnymi beneficjentami programu.

- Dziękuję za to, że dbacie Państwo o młode pokolenie Polaków. Cieszę się, że środki z rządowego programu #Rodzina500Plus służą dobremu rozwojowi dzieci i młodzieży. Niech ta wspólna troska o ich zdrowie, harmonijny i dobry rozwój zrównoważone czasem rodzinnych podróży, odpoczynku przyniosą piękne efekty – mówił wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec podczas spotkania z rodzinami z Wadowic i okolic.

IMG_7511IMG_7505IMG_7518IMG_7509IMG_7527IMG_7521IMG_7537
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj