Na wypadek Brexitu bezumownego
2019-04-16

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez Urząd ds. Cudzoziemców dokumentem „Pouczenie dla obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, i członków ich rodzin o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach” w sprawach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz zezwolenia na pobyt stały w przypadku Brexitu bezumownego.

Pouczenie dla obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i członków ich rodzin o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach w sprawach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz zezwolenia na pobyt stały.

An instruction for nationals of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and their family members, on the rules and procedure and their rights and obligations.

20190416 brexit-hands_ue
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj