O programach prospołecznych w Małopolsce
2019-03-07

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbył się dziś briefing prasowy z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda, dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUW Jacka Kowalczyka oraz dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie Marcina Kopcia. Tematem briefingu były programy „Maluch+”, „Senior+” i „Mama 4+” w Małopolsce.

Drugą częścią wydarzenia z udziałem ministra Stanisława Szweda było uroczyste wręczenie małopolskim samorządom promes w ramach programów „Maluch+” i „Senior+”.

- Dzięki programowi „Maluch+” utworzonych zostanie w tym roku w województwie małopolskim ponad 3,1 tys. nowych miejsc w 45 nowych placówkach. Dodatkowo dofinansowanych zostanie 10,2 tys. już funkcjonujących miejsc, w tym 154 dla niepełnosprawnych. W tegorocznej edycji programu „Senior+” w województwie małopolskim powstanie 19 placówek dla osób starszych, 3 domy i 16 klubów. W sumie przybędzie w regionie 480 nowych miejsc dla seniorów. Wszystkie te działania są elementem kompleksowej i konsekwentnie realizowanej polityki prorodzinnej – podsumował minister Stanisław Szwed.

- Od 2 tygodni zbieraliśmy już wnioski dotyczące programu „Mama 4+”. W tym momencie – jeśli chodzi o Kraków – zostało złożone 376 wniosków. Pierwsze decyzje podpisywałem w poniedziałek – w tym momencie wydaliśmy 110 pozytywnych decyzji przyznających to świadczenie – wskazał dyrektor Marcin Kopeć.

- Łącznie w ramach programu „Maluch+” i „Senior+” samorządy małopolskie w tym roku mają szansę skorzystać z blisko 25 mln zł. Jeśli mówimy o całym wsparciu, również tym, który idzie do podmiotów prywatnych w programie „Maluch+” to mamy kwotę 47 mln zł. To nie są sumy symbolicznie, to są sumy, które realnie Małopolskę zmieniają – podsumował dyrektor Jacek Kowalczyk.

19 NOWYCH DZIENNYCH DOMÓW I KLUBÓW DLA SENIORÓW Z WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Blisko 5,2 mln zł otrzymają samorządy z województwa małopolskiego w tym 2,9 mln na utworzenie i 2,3 mln na prowadzenie placówek dla osób starszych w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Senior+. Pozwoli to utworzyć 480 nowych miejsc w Dziennych Domach i Klubach oraz dofinansować kolejne 1381 miejsc w placówkach już istniejących.

W ramach tegorocznej edycji programu Senior+ w województwie małopolskim powstanie 19 placówek dla osób starszych, z tego 3 Domy i 16 Klubów Senior+. Z nowych miejsc aktywnego wypoczynku skorzystać będą mogli seniorzy z większych i mniejszych miejscowości:
•    Kocmyrzów-Luborzyca
•    Biały Dunajec
•    Myślenice
•    Łużna
•    Wieprz
•    Iwanowice
•    Kalwaria Zebrzydowska
•    Mędrzechów
•    Korzenna
•    Miechów
•    Bolesław
•    Żabno
•    Wierzchosławice
•    Łukowica
•    Gorlice
•    Michałowice
•    Krynica Zdrój
•    Kraków
•    Dąbrowa Tarnowska

W sumie przybędzie w regionie 480 nowych miejsc dla seniorów.

- W naszych działaniach przywiązujemy dużą wagę do stworzenia osobom starszym warunków do aktywnego, ciekawego i satysfakcjonującego życia po zakończeniu aktywności zawodowej, by nie czuły się wykluczone. Dzięki środkom z programu „Senior+” rozbudowywana jest sieć placówek, w których osoby starsze znajdują dedykowaną dla siebie ofertę zajęć edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, obejmujących także aktywizację społeczną, rehabilitację i usługi socjalne – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

W ramach programu dofinansowana może być z budżetu państwa również bieżąca działalność istniejących już placówek. Z tej formy wsparcia w woj. małopolskim  skorzysta 49 Domów
i Klubów Senior+.  To ponad 2,3 mln zł na dofinansowanie 1381 miejsc.

W sumie w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Senior+ samorządy z woj. małopolskiego otrzymają 5,2 mln zł na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych.

Coraz więcej placówek Senior+ w województwie
W 2015 roku, po pierwszym roku działania programu Senior+, w woj. małopolskim funkcjonowało jedynie 8 placówek dla seniorów zapewniających 189 miejsc. Dzięki ogromnemu zainteresowaniu samorządów do końca tego roku seniorzy w regionie będą mieli do dyspozycji w sumie 73 Dziennych Domów i Klubów z 1931 miejscami.

Miliony dla seniorów w całej Polsce
Do dofinansowania w tegorocznej edycji programu rekomendowano w całym kraju 664 oferty.
•    243 oferty dotyczą uruchomienia nowych domów i klubów dla seniorów, w których znaleźć ma się 5,6 tys. miejsc. Samorządy w tym przypadku wnioskują
o dofinansowanie rzędu blisko 38,1 mln złotych
•    421 ofert to wnioski o dofinansowanie bieżącej działalności istniejących już placówek, które dysponują 11 tys. miejsc. W tym przypadku dotacja ma wynieść ok. 24,5 mln złotych.

W sumie – w obu modułach programu – łączna kwota dofinansowania wynosi 62,6 mln złotych.

O programie
Wieloletni program „Senior+” jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów oraz Klubów „Senior+”.
O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw.

Dotacja może być przeznaczona na utworzenie i wyposażenie nowych Dziennych Domów
i Klubów „Senior+” lub na dofinansowanie bieżącej działalności istniejących już placówek. Dofinansowanie utworzenia Dziennego Domu Senior+ może wynieść maksymalnie 300 tys. złotych. Na utworzenie Klubów dla seniorów można dostać z kolei 150 tys. złotych dotacji.
W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność istniejących już placówek. W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 300 złotych dofinansowania. Z kolei utrzymanie jednego miejsca w Klubie „Senior +” może być dofinansowane kwotą do 200 złotych miesięcznie. Kluby „Senior +” działają w uproszczonej formule, żeby z programu mogły skorzystać również mniejsze gminy.

W latach 2015-2017 powstało w Polsce 240 placówek Senior+, które oferowały seniorom ponad 6,2 tys. miejsc. Natomiast tylko w ubiegłym roku było to 260 nowych Domów i Klubów dla seniorów. Z kolei środki na utrzymanie placówek wykorzystało 229 istniejących już placówek. Budżet programu w ubiegłym roku to 80 mln złotych. Taką samą kwotę zapisano na tegoroczną edycję programu.

MAŁOPOLSKIE: 41,8 MLN NA ROZWÓJ I UTRZYMANIE MIEJSC OPIEKI DZIĘKI MALUCH+ 2019

41,8 mln zł z programu Ministerstwa Rodziny „MALUCH+ 2019” trafi do województwa małopolskiego na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci. Utworzonych zostanie 3 154 nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Dofinansowanych zostanie 10 255 już funkcjonujących miejsc opieki, w tym 154 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz o specjalnych potrzebach.

O wsparcie z programu Maluch+ 2019 mogły ubiegać się gminy, samorządy województwa, powiaty oraz podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Środki przeznaczone na powstanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 otrzymały wszystkie projekty zgłoszone do konkursu.

Ponad 3 tys. nowych miejsc dla najmłodszych
W województwie małopolskim podmioty gminne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego
w 120  placówkach opieki dla najmłodszych utworzą 3 154 nowych miejsc.

Samorządy otrzymają ok. 17,2 mln zł wsparcia na utworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla najmłodszych w 28 gminach:
- w module 1 a
•    Trzyciąż - 750 tys. zł na utworzenie 25 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Tarnów – 752,2 tys. zł na utworzenie 29 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Lanckorona – 345,9 tys. zł na utworzenie 16 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Lubień - 34 tys. zł na utworzenie 15 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 15 tys. zł na ich funkcjonowanie
•    Wojnicz - 150 tys. zł na utworzenie 5 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 3 tys. zł na ich funkcjonowanie
•    Trzciana – 286,38 tys. zł na utworzenie 10 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Radłów - 600 tys. zł na utworzenie 20 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Wielka Wieś – prawie 189 tys. zł na utworzenie 24 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 9,6 tys. zł na ich funkcjonowanie
•    Skała - 900 tys. zł na utworzenie 30 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Bobowa - 240 tys. zł na utworzenie 10 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 4 tys. zł na ich funkcjonowanie
•    Łużna - 320 tys. zł na utworzenie 11 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 3,3 tys. zł na ich funkcjonowanie
•    Chełmiec -  750 tys. zł na utworzenie 25 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Koszyce - prawie 125 tys. zł na utworzenie 8 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 2,4 tys. zł na ich funkcjonowanie
•    Pałecznica - 420 tys. zł na utworzenie 14 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Wierzchosławice - 600 tys. zł na utworzenie 20 miejsc opieki dla najmłodszych
- moduł 1 b
•    Miasto Tarnów – 110 tys. zł na utworzenie 5 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Drwinia – 798,9 tys. zł na utworzenie 50 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Wolbrom – 352 tys. zł na utworzenie 16 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Kraków – 2,2 mln zł na utworzenie 100 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Kocmyrzów-Luborzyca – 134,4 tys. zł na utworzenie 16 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 16 tys. zł na ich funkcjonowanie
•    Podegrodzie - 550 tys. zł na utworzenie 25 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Miasto Gorlice – 271,36 tys. zł na utworzenie 24 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 9,6 tys. zł na ich funkcjonowanie
•    Brzeźnica - 374 tys. zł na utworzenie 17 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 10,2 tys. zł na ich funkcjonowanie
•    Skawina - 560 tys. zł na utworzenie 50 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Miechów – 474,68 tys. zł na utworzenie 50 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 20 tys. zł na ich funkcjonowanie
•    Klucze - 594 tys. zł na utworzenie 27 miejsc opieki dla najmłodszych
•    Nowy Sącz – 1,91 mln zł na utworzenie 188 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 93,8 tys. zł na ich funkcjonowanie
•    Szerzyny – 2,2 mln zł na utworzenie 100 miejsc opieki dla najmłodszych

W sumie to 930 nowo tworzonych samorządowych miejsc dla maluchów w województwie małopolskim.

Podmioty niepubliczne, dzięki wsparciu w kwocie ponad 11,2 mln zł, utworzą 2 224 miejsc dla najmłodszych i zapewnią ich funkcjonowanie w 34 gminach.

- Placówki opieki nad naszymi najmłodszymi pociechami są bardzo potrzebne. Pozwalają rodzicom wrócić na rynek pracy, łatwiej godzić życie zawodowe z rodzinnym. W tym roku po raz kolejny budżet programu Maluch+ wyniósł 450 mln zł, czyli trzy razy więcej niż na starcie programu w 2015 r. Dzięki temu powstanie w tym roku w całej Polsce prawie 27,6 tys. nowych miejsc opieki - mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

80% dotacji na budowę żłobka i większe dofinansowanie na miejsce
Samorządy, na terenie których nie działała żadna placówka samorządowa dla najmłodszych po raz kolejny w tej edycji, miały gwarancję otrzymania dofinansowania w wysokości aż 80 proc. kosztów budowy żłobka, klubu dziecięcego lub zatrudnienie dziennego opiekuna. W województwie małopolskim takie dofinansowanie otrzymało 15 samorządów: Trzyciąż,  Tarnów, Lanckorona, Lubień, Wojnicz, Trzciana, Radłów, Wielka Wieś, Skała, Bobowa, Łużna, Chełmiec, Koszyce, Pałecznica, Wierzchosławice.

-By jeszcze bardziej zachęcić samorządy do rozwijania sieci żłobków czy klubów dziecięcych zwiększyliśmy w tej edycji „Malucha+” kwotę dofinansowania na utworzenie nowego miejsca.  Wzrosła ona z 20 tys. zł do 30 tys. zł dla gmin, gdzie nie ma jeszcze żadnych miejsc opieki, a z 20 do 22 tys. zł dla gmin posiadających już takie placówki- mówi minister Elżbieta Rafalska.

Program MALUCH+ dofinansowuje wydatki związane z powstawaniem i działaniem żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów. W zgłoszeniu można było zawrzeć koszty związane m.in. z wynagrodzeniami dla opiekunów, składkami, najmem i utrzymaniem lokalu oraz wyżywieniem dzieci.

Dofinansowanie dla już istniejących miejsc
W województwie małopolskim gminne i niepubliczne żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie na utrzymanie już funkcjonujących miejsc opieki otrzymają 13,38 mln zł. Dofinansowanie dotyczyć będzie 10 255 istniejących już w województwie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Dodatkowo na utrzymanie nowotworzonych miejsc, które powstaną w województwie małopolskim
w 2019 roku, przeznaczone zostanie 1,18 mln zł.

27,6  tys. nowych miejsc opieki w całej Polsce
Wyniki konkursu „Maluch+ 2019” są już znane. Można je sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny. W sumie w ramach programu Maluch+ edycja 2019 gminy oraz instytucje niepubliczne otrzymają na tworzenia oraz funkcjonowania miejsc opieki środki w wysokości
ok. 375,8 mln zł.

W tej edycji programu na terenie 447 gmin w 974 instytucjach opieki w sumie 27,6 tys. nowych miejsc dla najmłodszych dzieci.

Aż 74,6 tys. już istniejących miejsc otrzyma dofinansowanie do funkcjonowania w 2019 r. W tym 749 miejsc przeznaczonych jest dla dzieci niepełnosprawnych. To o 111 miejsc z dofinansowaniem więcej niż w roku ubiegłym. W sumie na dofinansowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych w 2019 r. z resortowego programu Maluch przeznaczone zostanie 4,3 mln zł.

Łącznie w latach 2017-2019 dofinansowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych wyniesie 8,9 mln zł (to dofinansowanie do 1,6 tys. miejsc).

Dzięki zmianom wprowadzonym w tzw. ustawie żłobkowej w 2017 roku, żłobek lub klub dziecięcy od 2018 roku może założyć i prowadzić także powiat i samorząd województwa. Wprowadzono także ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu placówek opieki dla najmłodszych. Żłobki i kluby dziecięce zostały także zwolnione z opłat od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz z podatku od nieruchomości.

Na koniec 2018 roku w całej Polsce żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie zapewniali 145,9 tys. miejsc opieki dla najmłodszych dzieci, w tym w województwie małopolskim 14 608 miejsc. W skali kraju instytucje opieki działają w  937 gminach, to 38% ogółu. To wzrost o 46,9% w stosunku do 2105 roku, kiedy to instytucje opieki dla najmłodszych działały jedynie w 638 gminach (26% gmin w skali kraju). Dzięki wprowadzonym zmianom oraz programowi Maluch+ zwiększa się dostępność miejsc opieki oraz maleją koszty utrzymania i prowadzenia żłobka oraz klubu dziecięcego.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zachęcamy do obejrzenia materiału w „Kronice” w TVP3 KRAKÓW

Promesy_Maluch_Senior_1Promesy_Maluch_Senior_2Promesy_Maluch_Senior_3Promesy_Maluch_Senior_4Promesy_Maluch_Senior_5Promesy_Maluch_Senior_6Promesy_Maluch_Senior_7Promesy_Maluch_Senior_8Promesy_Maluch_Senior_9Promesy_Maluch_Senior_10Promesy_Maluch_Senior_11Promesy_Maluch_Senior_12Promesy_Maluch_Senior_13Promesy_Maluch_Senior_14Promesy_Maluch_Senior_15Promesy_Maluch_Senior_16Promesy_Maluch_Senior_17Promesy_Maluch_Senior_18
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj