Spotkanie informacyjne dotyczące Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
2019-02-06
Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie województwa małopolskiego na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Obecnie w Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego finalizowane są prace związane z przygotowaniami do wdrażania Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. W lutym i marcu bieżącego roku ogłoszone zostaną otwarte konkursy dotacyjne w ramach następujących priorytetów Programu:

 Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego;
 Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich;
 Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich;
 Priorytet 5. Wsparcie doraźne.

W spotkaniu udział weźmie przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który przedstawi: założenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, zasady uczestnictwa w poszczególnych konkursach, a także praktyczne wskazówki dotyczące wypełniania wniosków o dotacje.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 15 lutego 2019 roku w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, Sala nr 201, II piętro w godzinach od 12.00 do 14.00.

Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, zainteresowane udziałem w spotkaniu informacyjnym proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres: ngo@malopolska.uw.gov.pl. W zgłoszeniu prosimy o podanie nazwy reprezentowanej organizacji. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Program-Rozwoju-Organizacji-Obywatelskich
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj