Koordynacja świadczeń wychowawczych i rodzinnych
2020-01-16

W ciągu ponad 2,5 lat realizacji przez Wojewodę Małopolskiego zadania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych załatwiliśmy około 139 000 spraw. Jednocześnie – osiągnęliśmy zakładany na 2019 rok cel – w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku łącznie zakończyliśmy blisko 67 000 spraw.

Od czasu przejęcia zadania zrealizowaliśmy ponad 99,9% spośród przejętych od Marszałka Województwa Małopolskiego wniosków z zakresu Programu Rodzina 500+.

Ponadto, z około 106 tysięcy spraw wpływających po 1 stycznia 2018 roku już bezpośrednio do Wojewody – załatwiliśmy ponad 90 tysięcy spraw (w tym ponad 96% spraw, które wpłynęły w 2018 roku oraz 84 % spraw z 2019 roku).FORMULARZ KONTAKTOWY

Jak uzyskać informację o swojej sprawie, o swoim wniosku, zapytaniach instytucji zagranicznej?

W związku z trwającym stanem epidemii oraz § 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 roku - obligującym urzędy administracji publicznej realizujące zadania o charakterze publicznym do pracy w formie zdalnej - informujemy, iż od dnia 4 listopada 2020 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim bezpośrednia obsługa stron w Oddziałach ds. koordynacji świadczeń została zawieszona do odwołania.

Rekomendujemy kontakt z Urzędem przede wszystkim z wykorzystaniem bezpiecznych form komunikacji – elektronicznej (mail: wp@malopolska.uw.gov.pl , ePUAP: /ag9300lhke/skrytka), telefonicznej bądź tradycyjnej. W sprawach dotyczących koordynacji załatwienie sprawy nie wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy – wszelkich informacji i wyjaśnień udzielamy mailowo oraz telefonicznie. Dokumenty można przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy urzędu bądź adres ePUAP lub złożyć je na Dzienniku Podawczym

Jednocześnie, do Państwa dyspozycji pozostają:

1. Formularz kontaktowy na stronie www.muw.pl

Jeśli chcą Państwo sprawdzić stan sprawy dotyczącej ustalenia koordynacji, zachęcamy do wypełnienia naszego formularza kontaktowego na stronie www.muw.pl. Informacji udzielimy w oparciu o dane zawarte w naszym systemie informatycznym.

2. Infolinia

Uruchomiliśmy dla Państwa specjalną infolinię: tel. 12 430 29 73. Infolinia jest czynna:
- w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 16.30
- od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00

Można za jej pośrednictwem uzyskać informacje w zakresie: daty wpływu wniosku oraz statusu sprawy. Infolinia umożliwia uzyskanie informacji dla mieszkańców całej Małopolski – bez względu na to, czy sprawa prowadzona jest w Krakowie czy w Delegaturach w Tarnowie czy Nowym Sączu.


Jak pracujemy?

W związku z rozpatrzeniem zdecydowanej większości (ok. 92%) wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 na ostatnie miesiące 2020 roku priorytetem jest rozpatrzenie ok. 23 000 spraw o przyznanie świadczeń rodzinnych przekazanych przez Marszałka Województwa. Spraw tych do tej pory nie udało się w o rozpatrzyć z uwagi na koncentracje na załatwieniu najpierw przejętych wniosków o świadczenia wychowawcze, a następnie rozpatrywaniu bieżących wniosków w tej kategorii, a w szczególności  na okres 2019/2021. Rozpatrzenie tych spraw najpierw jest konieczne, gdyż okres od ich wpływu przekracza co najmniej 25 miesięcy, a w przypadku części sięga 5 i więcej lat.   

W odrębnej – priorytetowej kategorii wciąż załatwiane są sprawy z zakresu świadczeń opiekuńczych i rodzicielskich – staramy się, aby czynności w tych sprawach podejmowane były maksymalnie w okresie dwóch miesięcy od daty wpływu do Urzędu.


Przyspieszamy tempo realizacji zadania

Opracowaliśmy jednolite i uproszczone procedury w oparciu o szablony decyzji generowane bezpośrednio z systemu informatycznego, zmodyfikowaliśmy tryb przyjmowania stron i odpowiedzi na skargi i interwencje w celu odciążenia pracowników załatwiających sprawy od tego typu czynności, wzmocniliśmy też współpracę z gminami w zakresie pełnego kompletowania dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia wniosków. Prowadzimy stały monitoring liczby załatwianych spraw i wydajności pracowników. Dzięki zwiększeniu efektywności  – w 2019 roku zakończono o ok. 51% więcej spraw w stosunku do roku 2018.

W związku z koncentracją od października 2019 roku na bieżących wnioskach o świadczenie wychowawcze (okres 2019/2021) – do końca lipca 2020 roku załatwiliśmy ich już ponad 25 000 (co stanowi 92% wpływu tego rodzaju spraw).


Jakie cele stawiamy sobie na 2020 r.?

Aktualnie naszym celem jest podjęcie do końca grudnia 2020 roku czynności we wszystkich sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych przejętych od Marszałka.

Do końca roku planujemy załatwienie na bieżąco spraw z zakresu świadczeń opiekuńczych które wpłyną do Wojewody w II półroczu 2020 roku oraz podjęcie czynności w części spraw, które wpłynęły do Wojewody w okresie od 1 stycznia 2018 roku, a dotychczas nie zostały załatwione.


Dziękujemy za dotychczasową i prosimy o dalszą Państwa wyrozumiałość.

Informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj