Koordynacja świadczeń wychowawczych i rodzinnych
2021-02-23

W ciągu ponad 3 lat realizacji przez Wojewodę Małopolskiego zadania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych załatwiliśmy około 165 000 spraw.

Osiągnęliśmy zakładane na 2020 rok cele poprzez rozpatrzenie większości spraw (ponad 90%) dotyczących świadczeń wychowawczych na okres 2019/2021 oraz poprzez zakończenie zdecydowanej większości spraw przejętych od Marszałka Województwa Małopolskiego.

Od czasu przejęcia zadania zrealizowaliśmy ponad 99,9% spośród ok. 22 tysięcy przejętych od Marszałka Województwa Małopolskiego wniosków z zakresu Programu Rodzina 500+ oraz około 99% z prawie 39 tysięcy przejętych od Marszałka Województwa Małopolskiego wniosków o świadczenia rodzinne.

Ponadto, z około 123 tysięcy spraw wpływających po 1 stycznia 2018 roku już bezpośrednio do Wojewody – załatwiliśmy ponad 103 tysiące spraw (w tym prawie 99% spraw, które wpłynęły w 2018 roku, 94% spraw z 2019 roku i 56% spraw z 2020 r.).

W roku 2021 r., priorytetowym zadaniem jest z rozpatrzenie wszystkich niezakończonych spraw, które wpłynęły do Wojewody Małopolskiego w latach 2018-2020 oraz zapewnienie bieżącego rozpatrywanie spraw dotyczących świadczeń opiekuńczych i rodzicielskich. Realizując powyższe zadania, dążymy również do tego, aby sprawnie rozpatrzyć sprawy wpływające do Wojewody Małopolskiego w 2021 r., w szczególności sprawy dotyczące przyznania świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022.
FORMULARZ KONTAKTOWY


Jak uzyskać informację o swojej sprawie, o swoim wniosku, zapytaniach instytucji zagranicznej?


W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W konsekwencji w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu, polegające m.in. na zaprzestaniu co do zasady bezpośredniej obsługi interesantów.

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu będzie możliwy:
•    jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
•    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym.
Klienci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:
•    zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz odkrycia ust i nosa na prośbę pracownika Urzędu w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby;
•    dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji;
•    zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

Rekomendujemy kontakt z Urzędem przede wszystkim z wykorzystaniem bezpiecznych form komunikacji – elektronicznej (mail: wp@malopolska.uw.gov.pl, ePUAP: /ag9300lhke/skrytka), telefonicznej bądź tradycyjnej. W sprawach dotyczących koordynacji załatwienie sprawy nie wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy – wszelkich informacji i wyjaśnień udzielamy mailowo oraz telefonicznie. Dokumenty można przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy urzędu bądź adres ePUAP lub złożyć je na Dzienniku Podawczym

Jednocześnie, do Państwa dyspozycji pozostają:

1. Formularz kontaktowy na stronie www.muw.pl
Jeśli chcą Państwo sprawdzić stan sprawy dotyczącej ustalenia koordynacji, zachęcamy do wypełnienia naszego formularza kontaktowego na stronie www.muw.pl. Informacji udzielimy w oparciu o dane zawarte w systemie informatycznym.

2. Infolinia
Uruchomiliśmy dla Państwa specjalną infolinię: tel. 12 430 29 73. Infolinia jest czynna:
- w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 16.30
- od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00

Można za jej pośrednictwem uzyskać informacje w zakresie: daty wpływu wniosku do Urzędu oraz statusu sprawy. Infolinia umożliwia uzyskanie informacji dla mieszkańców całej Małopolski – bez względu na to, czy sprawa prowadzona jest w Krakowie czy w Delegaturach w Tarnowie czy Nowym Sączu.

Dziękujemy za dotychczasową i prosimy o dalszą Państwa wyrozumiałość.

Informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj