Małopolska pamięta o Legionistach
2018-10-30
Tymbark – znajduje się tu cmentarz z I wojny światowej, a na cmentarzu parafialnym spoczywają Legioniści. Obydwa te miejsca mają wyjątkowych opiekunów – młodzież z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku. Dziś spotkał się z nimi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

- Tymbarski „Strzelec” pokazał, co to znaczy strzec pamięci o bohaterach i czym jest szacunek dla grobów wojennych. W roku stulecia odzyskania Niepodległości chciałbym w szczególny sposób zwrócić uwagę na taką postawę. Oto młodzi ludzie stali się strażnikami pamięci i z własnej woli włączyli się w ideę służby Niepodległej. Ideę, którą kierował się Związek Strzelecki, a która dzięki zaangażowaniu tymbarskich „Strzelców” przybrała formę niezwykłej sztafety pokoleń, przekazującej sobie szacunek do polskiej historii i dumę z naszych dziejów – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Przykład na medal
Tymbarscy „Strzelcy” wielokrotnie podejmowali akcję sprzątania cmentarza z I wojny światowej nr 365 w Tymbarku. Opiekowali się też grobami Legionistów, które znajdują się na tymbarskim cmentarzu parafialnym. W tym roku przypada 25-lecie reaktywacji Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej w Tymbarku.

Podczas spotkania wojewoda Piotr Ćwik przekazał na ręce dowódcy tymbarskiego „Strzelca” st. insp. ZS Roberta Nowaka pamiątkowy medal, który otrzymują osoby szczególnie zasłużone lub wyróżniające się z punktu widzenia stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Przed 1 listopada
Podczas wizyty w Tymbarku wojewoda Piotr Ćwik wraz z wójtem gminy Pawłem Ptaszkiem złożyli wiązanki i znicze na tymbarskich grobach Legionistów oraz na tamtejszym cmentarzu wojennym.

Takich cmentarzy z I wojny światowej jest w Małopolsce bardzo dużo – 333 obiekty to monumentalne cmentarze wojenne wybudowane przez władze austro-węgierskie.

- Warto zdać sobie sprawę z tego, że spoczywają tam żołnierze, na których powrót czekała rodzina. Bliscy tych żołnierzy nie zawsze dowiedzieli się, co i gdzie się stało. Tu w Tymbarku pochowanych jest 34 żołnierzy poległych lub zmarłych w czasie I wojny światowej, a znane są nazwiska 28 pochowanych. Jesteśmy winni pamięć tym, którzy polegli z dala od rodzinnego domu, na obcej ziemi, równi wobec śmierci – mówił wojewoda Piotr Ćwik.

„Małopolska pamięta o Legionistach”
Podczas spotkania w Tymbarku wojewoda Piotr Ćwik zainicjował również akcję „Małopolska pamięta o Legionistach”.

- Chcemy zgromadzić informacje o znajdujących się w Małopolsce miejscach spoczynku żołnierzy Legionów Polskich. Częściowo już taką bazę mamy opracowaną, ale dotyczy ona grobów i cmentarzy wojennych, a chcielibyśmy rozszerzyć ją o informacje o miejscach pochówku Legionistów na cmentarzach parafialnych czy komunalnych. Wszystkich, którzy wiedzą, gdzie takie groby Legionistów się w Małopolsce znajdują, prosimy o przesłanie informacji na adres pamietamyolegionistach@muw.pl. Dane o tych grobach i ich stanie będziemy zbierać do 1 listopada 2019 roku i w zależności od zgromadzonego materiału – podejmować dalsze kroki, aby w należyty sposób upamiętnić tych, którzy otwierali drzwi Niepodległości – wyjaśnia wojewoda Piotr Ćwik.

- Chciałbym, aby Małopolanie pamiętali o grobach Legionistów i cmentarzach wojennych tak, jak tymbarscy „Strzelcy”. Jeden ze spoczywających na tymbarskim cmentarzu Legionistów wyruszył w 1914 roku z grupą „Strzelców” do krakowskich Oleandrów... Nieopodal Tymbarku mieści się Stróża, gdzie w 1913 r. powstała pierwsza na ziemiach polskich Oficerska Szkoła Strzelecka – zaplecze kadrowe dla przyszłych Legionów Polskich... Nie jest zatem przesadą mówić, że to w Małopolsce zaczęła się nasza droga do Niepodległości. Niech to więc będzie nasz wspólny cel: nie tylko ocalić Legionistów od zapomnienia, ale także utrwalić pamięć o ich dziejach, o ideach, którymi się kierowali, o wielkiej i niepodległej Polsce, o którą zdecydowali się walczyć – podsumowuje Piotr Ćwik.

20181030 leginisci20181030 tymbark 520181030 tymbark 620181030 tymbark 120181030 tymbark 220181030 tymbark 4Strzelec Tymbark cytatgrafika z cytatem - akcja Legioniści
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj