#Zdążyćprzedwakacjami – sobota z paszportami, Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego i Zintegrowanym Informatorem Pacjenta
2018-04-21
Wybierając się na urlop zagraniczny, często zapominamy o sprawdzeniu, czy nasz paszport jest ważny oraz czy mamy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Warto pomyśleć o wyrobieniu tych dokumentów dużo wcześniej, by bez stresu oczekiwać na wakacyjny wyjazd. Nie zostawiajmy składania wniosków na ostatnią chwilę! Niejednokrotnie zdarzały się sytuacje, gdy ktoś tuż przed wyjazdem orientował się, że jego paszport stracił ważność. Było już wtedy za późno, aby wyrobić nowy dokument…

Przed wakacjami zarówno Oddział Paszportowy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jak i punkt obsługi ubezpieczonych Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przeżywają oblężenie. Aby stworzyć klientom dodatkową szansę na wyrobienie paszportu oraz EKUZ, obydwa punkty były otwarte także w tę sobotę.

Paszporty w liczbach
Od roku 2015 roku w województwie małopolskim odnotowujemy lawinowy wzrost liczby wpływających wniosków o wydanie dokumentów paszportowych. Liczba ta rośnie zresztą od kilku lat: w roku 2010 złożono ok. 98 tys. wniosków, natomiast w roku 2017 wniosków było prawie 133 tys.

Wzrost liczby składanych wniosków widoczny jest zarówno w Krakowie, jak i w pozostałych punktach paszportowych w Małopolsce. W styczniu 2018 roku w Krakowie złożono o 50% więcej wniosków w porównaniu ze styczniem 2017 r.

Województwo małopolskie znajduje się na trzecim miejscu w Polsce pod względem liczby składanych wniosków paszportowych, zaraz po województwie mazowieckim oraz śląskim.

Skąd ta lawina?
W procesie wyrabiania paszportu nie obowiązuje zasada właściwości miejscowej, co oznacza, że obywatel RP może wystąpić o dokument w dowolnym punkcie paszportowym w kraju (pod warunkiem odebrania dokumentu w tej samej placówce). W związku z tym – w wyniku coraz większej liczby mieszkańców – to właśnie w Krakowie składanych jest coraz więcej aplikacji.

Dla porównania – w 2017 roku w Krakowie złożono ok. 60 tys. wniosków, w Tarnowie – ok. 14 tys., w Nowym Sączu – ok. 11 tys., natomiast w Brzesku było ich niecałe 3 tys.

Jako pozostałe przyczyny takiego lawinowego wzrostu liczby wniosków paszportowych można wskazać:

- ubieganie się o paszporty przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujących w Wielkiej Brytanii, dla których w związku z planowanym wystąpieniem tego kraju z Unii Europejskiej (tzw. Brexitem) dowód osobisty okazać się może dokumentem tożsamości niewystarczającym do podróżowania i przebywania za granicą;
- liczba wniosków składanych przez członków rodzin wielodzietnych w latach 2015-2017 ulegała stałemu zwiększeniu (przypomnijmy, że w związku z posiadaniem Kart Dużej Rodziny przysługują znaczące ulgi w opłatach paszportowych); jak wskazuje statystyka, pomiędzy rokiem 2015 a 2017 zanotowano niemalże 100% wzrost liczby wniosków składanych przez posiadaczy Karty Dużej Rodziny;
- uzyskiwanie świadczenia 500+ może przekładać się na poprawę sytuacji materialnej członków rodzin uzyskujących świadczenie i częstsze wyjazdy tych rodzin za granicę, a w związku z tym zwiększone zainteresowanie występowaniem o wydanie paszportów;
- ubieganie się o paszport w kraju przez obywateli RP zamieszkujących za granicą – z uwagi na niższe opłaty paszportowe oraz krótszy czas oczekiwania na uzyskanie dokumentu niż w polskich konsulatach.

Nasze możliwości
„Górka” paszportowa przypada na miesiące kwiecień – sierpień. Znaczący wzrost aplikacji paszportowych widoczny jest także w okresie okołoświątecznym i noworocznym.

Oddział Paszportowy w Krakowie w sezonie przy pełnej obsadzie okienek przyjmuje dziennie ok. 360 wniosków o wydanie paszportu. Dla porównania, poza sezonem (np. w listopadzie) przyjmujemy ok 100 wniosków dziennie.

Mając na uwadze zwiększający się ruch klientów, na bieżąco podejmujemy działania zmierzające do zwiększenia liczby osób bezpośrednio obsługujących klientów w ramach możliwości kadrowych Urzędu. W najbliższym czasie przewidujemy również rozbudowę strefy klienta.

Pracując w sobotę, chcieliśmy dać naszym klientom dodatkową możliwość wyrobienia potrzebnych na wakacje dokumentów. „Sobota z paszportami, Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz ZIP-em” pokazała, że także w tym roku możemy spodziewać się ogromnej liczby wniosków.

Wszyscy klienci, którzy zgłoszą się do punktów paszportowych, zostaną obsłużeni – jedynym ograniczeniem w przyjmowaniu klientów są godziny otwarcia Urzędu (poniedziałek: 9.00-17.00, wtorek – piątek: 8.00-15.00).

Przypomnijmy, że aby złożyć wniosek paszportowy lub odebrać paszport w Krakowie, należy wcześniej pobrać bloczek z systemu kolejkowego. Wydawanie numerków z systemu kolejkowego zostanie jednak zaprzestane, gdy przybliżony czas obsługi osób, które już pobrały bloczki z systemu (w tym w ramach internetowej rezerwacji terminu), nie pozwoli na obsługę kolejnych osób w godzinach pracy Oddziału Paszportowego.

Co pomoże?
Proces wydania paszportu przyspieszy wcześniejsze przygotowanie kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami. Należy pamiętać, by stawić się do Urzędu z ważnym dowodem osobistym. Warto również sprawdzić – jeśli paszport ma służyć wyłącznie jako wakacyjny dokument podróży – czy konieczne jest jego posiadanie. Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych znajduje się wykaz krajów , do których obywatele RP mogą wjeżdżać bez paszportu, z ważnym dowodem osobistym:.

Aby uniknąć kolejek i skrócić czas oczekiwania w kolejce, można umówić termin wizyty w Urzędzie przez internet – na konkretny dzień i godzinę (dotyczy to punktu w Krakowie):

To, czy paszport możemy już odebrać, sprawdzimy tutaj.

Od 1 czerwca 2017 r. jest też dostępna bezpłatna usługa sms-owego i mailowego powiadomienia o tym, że paszport jest gotowy do odbioru.

Wszystkie informacje o paszportach można znaleźć na naszej stronie muw.pl w zakładce „Paszporty”.

W razie pytań można się z nami skontaktować przez Facebook – profil „Wyrób paszport”.

Aby uzyskać EKUZ potrzebny jest wypełniony wniosek i dowód osobisty. Można je odebrać także w imieniu innych osób. Potrzebne jest do tego odpowiednie upoważnienie. Szczegóły na stronie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie:

Małopolski Urząd Wojewódzki i Narodowy Fundusz Zdrowia przypominają, że paszport oraz EKUZ są niezbędne podczas zagranicznych podróży. Nie czekajmy na ostatnią chwilę! Warto wyrobić te dokumenty wcześniej, by zdążyć przed wakacjami! Czas oczekiwania na paszport to 30 dni (maksymalnie). EKUZ wydawany jest zaś w dniu złożenia wniosku. Pamiętajmy: paszport jest ważny 10 lat… Warto sprawdzić, czy mamy wszystkie wymagane dokumenty, zanim spakujemy walizki na wyjazd… Przede wszystkim należy pamiętać, by nie składać wniosku „na ostatnią chwilę”.

Kolejną sobotę z paszportami planujemy w maju o czym wcześniej Państwa będziemy informować.
Zdążyćprzedwakacjamipaszporty 1paszporty 2paszporty 4tabelka 1tabelka 2
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj