2018-02-22
Inauguracja rządowego programu termomodernizacji
Walka o czyste powietrze jest jednym z priorytetów rządu. Niewiele rzeczy jest ważniejszych niż ciepły dom i czyste powietrze - mówił premier Mateusz Morawiecki w trakcie zorganizowanej w KPRM konferencji prasowej dotyczącej rządowego programu do walki z zanieczyszczeniami powietrza „SMOG STOP”.

Szef polskiego rządu ogłosił uruchomienie programu termomodernizacji, którego celem jest doprowadzenie do poprawy jakości powietrza w Polsce poprzez zwiększenie możliwości ocieplania domów i mieszkań, zwłaszcza w tych rejonach, gdzie powietrze jest mocno zanieczyszczone.

2018-02-22
Spotkanie informacyjne dotyczące Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
W Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego finalizowane są prace związane z ogłoszeniem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja na rok 2018. Od 1 do 15 lutego trwały konsultacje społeczne projektu Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r. W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie konkursu.

Dlatego też pełnomocnik wojewody małopolskiego do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie województwa małopolskiego, na spotkanie informacyjne w sprawie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
2018-02-21
Konkurs na zadania z zakresu pomocy społecznej
13 lutego 2018 r. Wojewoda Małopolski ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, prowadzących działalność statutową w zakresie pomocy społecznej, których terenem działania jest województwo małopolskie.

Przedmiotem otwartego konkursu jest realizacja programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, obejmującego pomoc doraźną w sytuacjach kryzysowych, w tym rzeczową i żywnościową oraz organizację okolicznościowych, jednorazowych spotkań integracyjnych zmierzających do poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, w tym możliwe jest zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych.
2018-02-20
Pracuj w MUW!
Informujemy o naborach do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:

- na 2 stanowiska inspektora wojewódzkiego ds. współpracy krajowej i zagranicznej w Oddziale ds. Programowych i Protokolarnych w Biurze Wojewody
Dokumenty należy składać do 26 lutego 2018 r.
Więcej informacji: nabory.kprm.gov.pl , BIP MUW.

- stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. organizacyjnych w Oddziale ds. Organizacyjnych i Projektów Edukacyjnych w Biurze Wojewody
Dokumenty należy składać do 3 marca 2018 r.
Więcej informacji: nabory.kprm.gov.pl , BIP MUW.

2018-02-19
Tonący lodu się chwyta... Działania straży pożarnej podczas ferii
- Mamy półmetek ferii, nad bezpieczeństwem wypoczywających uczniów czuwają strażacy oraz inne służby. To ważne, by przypominać, jakich zachowań należy unikać i jak udzielać pomocy. Naszym wspólnym życzeniem jest to, by dzieci nie były niepotrzebnie narażone na niebezpieczeństwo, a po dwutygodniowej przerwie w zajęciach szkolnych bezpiecznie wróciły do szkół – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas briefingu prasowego połączonego z ćwiczeniami grupy ratownictwa wodno-nurkowego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Strażacy pokazali, jak wygląda ratowanie osoby, pod którą załamał się lód, oraz omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa, których przestrzeganie pozwoli uniknąć zagrożeń. W wydarzeniu uczestniczyli również małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisław Nowak oraz rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Sebastian Woźniak.
2018-02-19
Młodzież z Hiszpanii śladami polskiej historii
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik spotkał się z grupą hiszpańskiej młodzieży. Z inicjatywy hrabiego Enrique'a De Villamora Soraluce'a około 40 młodych ludzi po raz kolejny przybyło do Polski, aby poznać naszą historię śladami Armii Krajowej.

- W tym roku przypada stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Tak doniosła rocznica sprawia, że każdy Polak staje się ambasadorem wolnej i niepodległej Polski – powiedział do młodych wojewoda Piotr Ćwik.

2018-02-19
Przedłużenie godzin pracy Urzędu
W związku ze zbliżającym się terminem przesyłania organom podatkowym Jednolitego Pliku Kontrolnego przez mikroprzedsiębiorców będących podatnikami Vat, które może być dokonane m.in. przy wykorzystaniu PROFILU ZAUFANEGO, informujemy, iż przedłużone zostały godziny pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz w Delegaturach w Tarnowie i Nowym Sączu.

Profil Zaufany będzie można potwierdzać w Punkcie Informacyjnych tut. Urzędu przy ul. Basztowej 22 w Krakowie oraz w Kancelarii Urzędu w Delegaturach w Tarnowie i w Nowym Sączu:
• w dniach 20-23 lutego (wt.-pt.) - do godz. 18:00,
• w dniu 26 lutego (pon.) - do godz. 20:00.
wstecz    do góry     drukuj