2018-04-25
I posiedzenie Rady Gospodarczej Wojewody Małopolskiego
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się I posiedzenie Rady Gospodarczej, powołanej przez wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika zarządzeniem z 23 marca 2018 r.

W skład Rady wchodzi przewodniczący (wojewoda Piotr Ćwik), zastępca przewodniczącego (Bogdan Kondratowicz, prezes Zarządu Opakomet S.A.) oraz 11 członków. Do jej zadań należą: doradztwo w zakresie gospodarczym, w szczególności w zagadnieniach związanych z realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, oraz opiniowanie sytuacji gospodarczej w Małopolsce w nawiązaniu do Strategii na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju. Spotkania Rady będą stanowić forum dyskusyjne i platformę wymiany obserwacji na temat bieżącej sytuacji gospodarczej w Małopolsce.
2018-04-24
XIII Forum Nowej Gospodarki
Przedstawiciele rządu, władz lokalnych, przedsiębiorcy oraz naukowcy spotkali się na XIII Forum Nowej Gospodarki, zorganizowanym w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej. W tym roku konferencja odbyła się pod hasłem „Czysta energia, czyste powietrze”. Konferencję otworzył oraz wziął w niej udział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Tematem przewodnim XIII Forum były perspektywy rozwoju energetyki rozproszonej – efektywne wykorzystywanie posiadanych zasobów, pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości oraz poprawa stanu środowiska. Zagadnienia poruszane na konferencji były bezpośrednio związane ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Szczegółowo omówione zostały kierunki polityki energetycznej i antysmogowej rządu, a także przedstawiono możliwości wdrażania innowacyjnych projektów energetycznych.
2018-04-24
Bijemy rekord Polski na najdłuższą flagę państwową!
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz ZHP Chorągiew Krakowska zapraszają wszystkich chętnych do wspólnego pobicia rekordu Polski na najdłuższą flagę państwową. Spotkajmy się 2 maja 2018 roku – w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – o godzinie 12.00 przy Bramie Floriańskiej w Krakowie!

Aby pobić rekord Polski, flaga powinna mierzyć ponad 2000 metrów. Będziemy ją rozwijać od Bramy Floriańskiej, przez Rynek Główny, ulicę Grodzką, aż do Zamku Królewskiego na Wawelu. Nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia czuwać będzie Biuro Rekordów.

Małopolscy harcerze i instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego przygotowali ponadto liczne atrakcje towarzyszące biciu rekordu. Przy Bramie Floriańskiej oraz na Wawelu pojawi się na niebie biało-czerwona niespodzianka. Będzie można również namalować biało-czerwone symbole na swojej twarzy oraz wykonać własną flagę (punkty: przy Bramie Floriańskiej, na Rynku Głównym i na placu św. Marii Magdaleny).

Do pochodu z flagą można dołączyć na ulicy Floriańskiej, Rynku Głównym lub na ulicy Grodzkiej. Finał planowany jest ok. godziny 13:00 na Wzgórzu Wawelskim.

Pobijmy ten rekord razem! Serdecznie zachęcamy do włączenia do naszego przedsięwzięcia!
2018-04-24
Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Policji garnizonu małopolskiego
Wojewoda małopolski wziął udział w uroczystym ślubowaniu nowo przyjętych funkcjonariuszy Policji garnizonu małopolskiego. Piotr Ćwik wraz z małopolskim komendantem wojewódzkim Policji w Krakowie Krzysztofem Pobutą wręczyli nowym funkcjonariuszom odznaki oraz legitymacje.

- Życzę powodzenia w służbie oraz tego, by wykonywana przez Was praca dawała Wam dużo satysfakcji. Dziękuję, że chcecie nieść pomoc innym obywatelom i dbać o ich bezpieczeństwo oraz porządek publiczny. To dzięki Wam mogą oni czuć się bezpiecznie! – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.
2018-04-24
Wokół elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA
W Szpitalu im. Ludwika Rydygiera w Krakowie odbyła się konferencja prasowa dotycząca wdrażania elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA oraz planowanych zmian legislacyjnych w projekcie e-zwolnień. W spotkaniu udział wzięli: dyrektor Oddziału ZUS w Krakowie Marcin Kopeć, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Ewa Podłęcka oraz prezes Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Wojciech Szafrański.

Od 1 stycznia 2016 Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił system, dzięki któremu lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie. Równolegle – w okresie przejściowym – medycy mogą wystawiać tradycyjne papierowe zwolnienia lekarskie.
2018-04-23
Nowe samochody dla osób niepełnosprawnych z powiatu tarnowskiego
Dwa nowe samochody przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami, z miejscem do zakotwiczenia wózków inwalidzkich, trafiły do Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu oraz do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej. Pojazdy zakupione zostały przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Samochody dofinansowane zostały przez Małopolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 160 tys. zł.

Podczas piątkowej uroczystości w DPS w Nowodworzu poświęcenia samochodów dokonał ksiądz dr Marcin Kokoszka – ekonom diecezji tarnowskiej. W ceremonii przekazania pojazdów uczestniczyła Józefa Szczurek-Żelazko – sekretarz stanu w ministerstwie zdrowia, Józef Gawron – wicewojewoda małopolski, Marta Mordarska – dyrektor małopolskiego oddziału PFRON, Roman Łucarz – starosta tarnowski oraz Jacek Hudyma – etatowy członek zarządu powiatu tarnowskiego.
2018-04-23
4 maja nie pracujemy
Zgodnie z zarządzeniem Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 4 maja br. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej. Urzędy będą natomiast otwarte w sobotę, 19 maja.

Zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2018 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej dotyczy rządowej administracji centralnej (ministerstwa i urzędy centralne) oraz terenowej (m.in. urzędy wojewódzkie, administracja skarbowa, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne). Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulowany jest odrębnymi przepisami.

Treść zarządzenia
wstecz    do góry     drukuj