2020-07-07
Szczegóły drugiej edycji „Bitwy o wozy”

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów. Znamy już szczegółowe wytyczne drugiej edycji „Bitwy o wozy”. Dzisiaj na briefingach prasowych w Nowym Sączu i Tarnowie przedstawił je wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

- Najczęściej to oni są pierwsi na miejscu wypadków drogowych... Podczas powodzi z pełnym poświęceniem ratują ludzkie mienie... Nie wahają się iść dla nas w ogień... Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych zawsze działają  w imię dewizy: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek"... Teraz możemy powalczyć o nowe wozy strażackie dla nich. „Bitwa o wozy 2020” trwa! W każdym z byłych 49 województw gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w drugiej turze wyborów prezydenckich otrzyma od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wóz strażacki. Pierwszą edycję w Małopolsce wygrała gmina Żegocina. W ramach drugiej edycji otrzymamy kolejne wozy! – mówi wojewoda Piotr Ćwik.

2020-07-10
Są dodatkowe środki dla DPS-ów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało podziału dotacji z rezerwy celowej na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Wojewoda małopolski Piotr Ćwik przekazał dziś samorządowcom czeki potwierdzające przyznanie tych dodatkowych środków.

W kontekście epidemii koronawirusa domom pomocy społecznej poświęcaliśmy szczególną uwagę. Słowa podziękowania należą się dyrektorom i pracownikom DPS-ów, którzy z wielkim zaangażowaniem troszczą się o zdrowie i bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Wyrazem wdzięczności są dodatkowe środki przekazane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki którym możliwa będzie wypłata dodatkowego wynagrodzenia osobom zatrudnionym w DPS-ach – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik. 

2020-07-10
Wystartował nabór do Rady Dzieci i Młodzieży

Ruszył nabór do piątej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian i propozycji rozwiązań. Na zgłoszenia Ministerstwo Edukacji Narodowej czeka do 11 września.

Kogo szukamy?

Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 11 września br. nie ukończą 21. roku życia.

2020-07-10
 Fundusz Dróg Samorządowych: podpisujemy kolejne umowy

W mijającym tygodniu w ramach III naboru z Funduszu Dróg Samorządowych podpisaliśmy umowy z kolejnymi jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie tych dokumentów przekazywane będzie dofinansowanie na realizację inwestycji.

Do 10 lipca podpisaliśmy 86 umów na łączną kwotę 134 922 006,95. 13 z nich zostało zatwierdzonych właśnie w ostatnim tygodniu. Wśród nich znalazła się m.in. umowa z gminą Wolbrom, która wnioskowała o wsparcie dla budowy drogi gminnej w miejscowości Zabagnie, na kwotę 4 765 992 zł. Gminy: Biecz i Zakopane oraz powiat nowotarski to w tej partii umów kolejni, najwięksi beneficjenci środków z FDS. Każde z tych podmiotów otrzyma około 1,8 mln zł. 

Przypominamy także, że został już ogłoszony czwarty nabór wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zachęcamy do aplikowania.  

2020-07-10
Rusza budowa S52 Północnej Obwodnicy Krakowa

Rozpoczynają się prace budowlane na Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 na odcinku węzeł Modlnica – węzeł Mistrzejowice.

- Północna Obwodnica Krakowa to przykład na to, że obecny rząd dotrzymuje słowa. Startowaliśmy od zera, bo ta bardzo potrzebna dla miasta i regionu inwestycja nie była przewidziana w żadnym z dotychczasowych planów rozwoju infrastruktury drogowej. W bardzo szybkim tempie zostały uzyskane wszystkie konieczne decyzje i pozwolenia, zapewniliśmy finansowanie dla tej trasy, a dzisiaj rozpoczynają się już pierwsze prace budowlane – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Północna Obwodnica Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych dopiero w maju 2016 roku. Decyzja obecnego rządu umożliwiła GDDKiA rozpoczęcie przygotowań do tej inwestycji.

2020-07-09
Wody Polskie zabezpieczą Łapanów przed powodzią

Dziś ogłoszono postępowanie przetargowe na dokumentację w zakresie przebudowy wału przeciwpowodziowego na rzece Stradomce w gminie Łapanów. W okolicy powstaną również dwa nowe zbiorniki retencyjne. Działania te są odpowiedzią na sytuację pogodową z czerwca, kiedy w efekcie ekstremalnych opadów doszło do przelania wód rzeki ponad wałem. Dzięki planowanym inwestycjom możliwa będzie skuteczniejsza ochrona Łapanowa przed podtopieniami.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. prezes PGW Wody Polskie Przemysława Dacy, dyrektor RZGW w Krakowie Małgorzata Sikora oraz wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec.

2020-07-09
Wojewoda o wsparciu dla samorządów, strategicznych inwestycjach i „Bitwie o wozy”

- Dziś rano podpisałem decyzję, więc formalnie pozwolenie na budowę północnej obwodnicy Krakowa już jest. Potwierdzam piątkowe wbicie pierwszej łopaty na tej budowie - mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas porannej rozmowy w Radiu Kraków.

W piątek planowane jest rozpoczęcie budowy 7-kilometrowego – środkowego – odcinka północnej obwodnicy Krakowa. Wydanemu dzisiaj „zridowi” został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że inwestor może od razu przystępować do prac.

Rozmawiano także m.in. o Funduszu Inwestycji Samorządowych, Funduszu Dróg Samorządowych, aktualnej sytuacji epidemicznej w województwie oraz akcji „Bitwa o wozy”.

wstecz    do góry     drukuj