2019-03-15
Wilczy trop w Osielcu

30 czerwca 1948 roku obława dotarła w okolice małopolskiej wsi Osielec, niedaleko Jordanowa. Tego dnia trop potwierdził, że właśnie w tej miejscowości ukrywa się major Zygmunt Szendzielarz, jeden z najbardziej ściganych przez komunistów żołnierzy polskich. „Łupaszka” zostaje pojmany. Poddany długiemu procesowi i skazany na osiemnastokrotną śmierć – staje się symbolem niezłomnej walki z totalitarnym zniewoleniem.  

Major Z. Szendzielarz jest jednym z Żołnierzy Wyklętych, o których pisze Zbigniew Herbert w wierszu „Wilki”: „ponieważ żyli prawem wilka/ historia o nich głucho milczy”. Uroczystości, które 24 marca 2019 roku odbędą się w Osielcu, są okazją, aby przywrócić pamięć o Żołnierzach Niezłomnych i oddać im należne miejsce w historii.

Na te uroczystości, podczas których nastąpi odsłonięcie pomnika majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, zaprasza wojewoda małopolski Piotr Ćwik wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej oraz gminą Jordanów. 

2019-03-21
Małopolski Kongres Zawodowy

W krakowskim Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków odbył się dzisiaj Małopolski Kongres Zawodowy. Stanowił on platformę wspólnego spotkania podmiotów odpowiedzialnych za kształcenie młodych ludzi oraz przedsiębiorców. W wydarzeniu uczestniczył wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec.

- Stawiamy na praktykę. Pracownicy z doświadczeniem zawodowym są szczególnie cenieni. Praktyczne przygotowanie do zawodu to zapewnienie siły dla rozwoju polskiej gospodarki.  Zarazem rozwój szkolnictwa branżowego i technicznego jest inwestycją, której nam dzisiaj szczególnie potrzeba. Konieczne są także działania ukierunkowane na wytworzenie dobrej współpracy na linii pracodawca – przyszły pracownik, już na etapie edukacji – mówił wicewojewoda Zbigniew Starzec podczas otwarcia Kongresu.

2019-03-20
O szkodach wyrządzonych przez zająca szaraka i zwierzynę łowną

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie dotyczące szkód wyrządzonych w plantacjach rolnych przez zająca szaraka i zwierzynę łowną. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy wojewody małopolskiego Piotra Ćwika.

- W rejonie koncentracji upraw warzyw w województwie małopolskim problem z pewnością jest wyczuwalny. Dotyczy to w głównej mierze powiatu miechowskiego oraz proszowickiego. Niech dzisiejsze spotkanie będzie okazją do zebrania obserwacji i wniosków oraz wspólnego przeanalizowania sytuacji pod kątem wypracowania rozwiązań służących ograniczaniu szkód spowodowanych przez zwierzynę – mówił wojewoda Piotr Ćwik, otwierając spotkanie.

2019-03-20
Spotkania informacyjne w sprawie Brexitu

W Warszawie, Gdańsku i Krakowie odbędą się spotkania informacyjne dla obywateli Wielkiej Brytanii mieszkających w Polsce. Głównym tematem rozmów będą kwestie związane z prawami pobytowymi Brytyjczyków w Polsce po Brexicie. Wydarzenia organizuje Ambasada Brytyjska we współpracy z Urzędem do Spraw Cudzoziemców.

Spotkania informacyjne odbędą się:

• 13 marca w Warszawie – godz. 18.00, Ambasada Brytyjska, ul. Kawalerii 12;

• 14 marca w Gdańsku – godz. 19.00, Hotel Scandic, ul. Podwale Grodzkie 9;

• 21 marca w Krakowie – godz. 18.00, Hotel Kossak, pl. Kossaka 1 - REJESTRACJA.

2019-03-20
„Bądź bezpieczny na drodze”

Zachęcamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz III klas szkół gimnazjalnych do udziału w konkursie „Bądź bezpieczny na drodze”. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie jest partnerem konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest indywidualne lub zbiorowe wykonanie przez uczniów filmu promującego bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zgłoszenia w postaci materiałów filmowych przyjmowane będą od 15 do 19 kwietnia 2019 roku.

Celem konkursu jest kształtowanie właściwych nawyków i zachowań młodzieży na drodze oraz uświadomienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego. Konkurs ma również na celu popularyzację wiedzy uczniów o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

Organizatorem konkursu są: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie, Krakowie oraz Nowym Sączu oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.

2019-03-19
Nowoczesny sprzęt dla Szpitala MSWiA w Krakowie

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik uczestniczył w uroczystości przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie sprzętu medycznego zakupionego z budżetu resortu. Łączna wartość przekazanego sprzętu to 8 mln zł.

- To naprawdę duża pomoc dla Małopolski! Bo to przecież Szpital MSWiA jest również odpowiedzialny za zabezpieczenie oficjalnych delegacji, które przyjeżdżają na teren województwa małopolskiego. Niech ten sprzęt dobrze służy zarówno lekarzom, jak i pacjentom! - powiedział wojewoda Piotr Ćwik.

2019-03-18
30 mln zł dla ponad 60 krakowskich zabytków

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa na posiedzeniu plenarnym przyjął plan odnowy i rewaloryzacji zabytków w stolicy naszego województwa w roku 2019. Środki na realizację tych zadań pochodzą z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Dotacja w wysokości 30 mln zł z budżetu państwa – przekazana za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta RP – zostanie przeznaczona na realizację 96 zadań dotyczących odnowy 63 krakowskich zabytków.

wstecz    do góry     drukuj