2019-08-23
Po burzach w Tatrach

Przekazujemy bieżące podsumowanie dotyczące działań ratowniczych w związku z wczorajszą tragedią w Tatrach. Od początku zdarzenia kierownictwo MSWiA było w kontakcie z podległymi służbami i wojewodą. Na bieżąco kontaktowaliśmy się też z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, diagnozując ewentualne potrzeby dotyczące zaangażowania dodatkowych sił i środków.

•    Ok. godz.13.15  w Zakopanem w rejonie Giewontu odnotowano groźne zjawiska burzowe oraz towarzyszące im silne wyładowania. W wyniku uderzeń piorunów poszkodowanych zostało ok. 100 osób, w tym niestety 4 osoby śmiertelnie (dwoje dzieci) po polskiej stronie. Wszystkim poszkodowanym po ewakuacji udzielono pomocy medycznej.
•    Rannych przewieziono do szpitali w Zakopanem, Nowym Targu, Krakowie, Myślenicach, Suchej Beskidzkiej.

2019-08-21
Spotkanie w ramach projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie pracowników instytucji publicznych zorganizowane w ramach projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich. Projekt ten jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Po otwarciu wydarzenia przez Jacka Kowalczyka – dyrektora Wydziału Polityki Społecznej – omówiono działania podejmowane w ramach projektu. Zaprezentowano również plany cyklicznych spotkań pracowników instytucji publicznych oraz założone cele i rezultaty przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej dla obywateli państw trzecich. Przedstawiciel Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW omówił natomiast aktualne trendy migracyjne w województwie małopolskim.

2019-08-21
 Ruszyły konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza na półroczne konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Potrwają one od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r. i odbędą się w 15 największych polskich miastach. Każdy może zgłosić swoje uwagi. To najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie strategicznego projektu Stop suszy!

– Rozpoczynające się konsultacje PPSS pogłębią postrzeganie suszy w Polsce o bardzo ważny aspekt społeczny. Zrozumienie i akceptacja proponowanych działań są bowiem konieczne dla powodzenia całego przedsięwzięcia – mówi Przemysław Daca, Prezes PGW Wody Polskie. – Zależy nam na każdym głosie. Dopiero po zebraniu wszystkich uwag projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy będzie pierwszym, tak całościowym dokumentem dotyczącym zjawiska suszy w Polsce i ważnym krokiem ku realnej adaptacji do zmian klimatycznych. Uczestnikom konsultacji przedstawimy dogłębną analizę zjawiska, propozycje usprawnienia jego monitoringu oraz zaproponujemy szeroki katalog działań zmierzających do minimalizowania skutków suszy. PPSS to dokument nie tylko na najbliższe lata. Wyznaczy on także perspektywę dla kolejnych takich opracowań w przyszłości – dodaje Prezes Daca.

2019-08-20
Druhowie z powiatu tarnowskiego odznaczeni

O tym, jak ważne zadania wykonują druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, nie trzeba nikogo przekonywać. Ich zaangażowanie i ofiarna służba kolejny już raz zostały docenione. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Tarnowskiego wyróżnieni zostali ochotnicy służący w regionie. Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczono w sumie czterech druhów z OSP Mikołajowice i OSP Gosławice w gminie Wierzchosławice.

Odznaczenia za zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej – w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy – wręczył wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec w asyście starosty tarnowskiego Romana Łucarza.

2019-08-20
O bezpieczeństwie powodziowym powiatu dąbrowskiego

Powiśle Dąbrowskie zostało szczególnie dotknięte intensywnymi opadami, które miały miejsce w maju. Walka z żywiołem była niezwykle trudna. Mieszkańcy z niepokojem patrzyli w niebo, a służby pracowały w pocie czoła, niosąc wszelką możliwą pomoc.

Podsumowanie tamtego trudnego czasu oraz szersze wnioski dotyczące bezpieczeństwa powodziowego powiatu dąbrowskiego były tematem spotkania samorządowców z regionu, które odbyło się w Szczucinie. W spotkaniu tym uczestniczyli wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Straży Pożarnej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

2019-08-19
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik w programie „Gość Poranka” w Radiu Kraków

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik był gościem porannej rozmowy w Radiu Kraków. Wśród poruszonych tematów były m.in. rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące uchwał Rady Miasta Krakowa oraz działania prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie na terenie Małopolski. 

- Za każdym razem analizowaliśmy te uchwały wspólnie z zespołem prawników, czyli fachowców, którzy na co dzień od wielu lat zajmują się nadzorem nad samorządami w całym województwie. Niestety trzeba wskazać, że radni nie widzą tego, że wkraczają w kompetencje prezydenta. Trzeba powiedzieć również o tym, że na takim samym stanowisku stoi prawnik Urzędu Miasta Krakowa i sam Prezydent Miasta, który wyraźnie też na to wskazywał. Każdy ma swoje kompetencje. Organ uchwałodawczy nie może wchodzić w kompetencje organu wykonawczego, jakim w tym wypadku jest prezydent. W każdym takim przypadku na terenie województwa małopolskiego, jeśli będą podejmowane takie uchwały, będą po prostu uchylane – mówił wojewoda.

2019-08-16
Czas dożynek

Święta plonów odbywają się w całej Małopolsce. W V Gołeckim Żniwograniu w Przybysławicach w gminie Gołcza oraz w Dożynkach Powiatu Krakowskiego i Gminy Skała uczestniczył wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

V Gołeckie Żniwogranie obfitowało w wiele atrakcji przygotowanych m.in. przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz podopiecznych Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gmina Gołcza, jak również Szkoły Podstawowej w Szreniawie. Zarówno w Przybysławicach, jak i w Skale nie zabrakło tradycyjnego ceremoniału dożynkowego. Podczas dożynek w Skale nagrodzono także najlepszych rolników powiatu krakowskiego.

wstecz    do góry     drukuj