close
2017-01-18
Małopolskie rodziny na plusie
To był rok, gdy nie trzeba było liczyć każdej złotówki… To był czas, gdy mogliśmy układać plany na przyszłość... To były pierwsze święta, podczas których dzieci dostały takie prezenty, jakie sobie wymarzyły… Tak o programie „Rodzina 500 plus” mówią małopolskie rodziny, które z niego korzystają. Jedno jest pewne: cel, jakim była pomoc w wychowywaniu dzieci, został osiągnięty.

Wojewoda małopolski Józef Pilch oraz wicewojewodowie Józef Gawron i Piotr Ćwik odwiedzili kilka małopolskich rodzin, które otrzymują świadczenia w ramach programu, aby poznać ich zdanie na temat świadczenia. Słowami, które pojawiają się w każdej opinii, są „bezpieczeństwo” i „spokój”.
2017-01-17
Wody będzie pod dostatkiem
Ta inwestycja była bardzo potrzebna. Gmina Jerzmanowice-Przeginia ciągle się rozwija, przybywa domów i mieszkańców. W obu oddanych dziś do użytku zbiornikach będzie można zgromadzić po 500 m3 wody pitnej! Sfinalizowania inwestycji pogratulował gminie wojewoda małopolski Józef Pilch.

Obiekty powstały przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Inwestycja została zrealizowana w Jerzmanowicach, ale dzięki sieci wodociągowej będzie służyła całej gminie.
2017-01-17
260 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło cztery konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Dotyczą one zwalczania nienawiści w Internecie, poszukiwania osób zaginionych i bezpieczeństwa na drogach.

2017-01-14
Piknik „Bezpieczna Polska” na krakowskim Rynku
Były występy Orkiestry Wojskowej z Krakowa, pokazy musztry, sprzętu oraz uzbrojenia wojskowego, zabawy i konkursy dla dzieci oraz ciesząca się ogromnym zainteresowaniem wojskowa grochówka. Tak Kraków włączył się w oficjalne powitanie wojsk amerykańskich w naszym kraju. Pikniki pod hasłem „Bezpieczna Polska” odbyły się w całej Polsce i były objęte patronatem ministra obrony narodowej.

Amerykańscy żołnierze przyjechali do Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Ich uroczyste powitanie odbyło się w Żaganiu z udziałem premier Beaty Szydło i ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.
2017-01-13
IOWISZ – tylko dobre inwestycje w służbie zdrowia
W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się konferencja dotycząca zastosowania Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) w ocenie celowości planowanych inwestycji.

W konferencji uczestniczyli: Krzysztof Łanda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Józef Gawron – Wicewojewoda Małopolski, Jakub Adamski – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia, Jacek Kowalczyk - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ewa Podłęcka – Zastępca Dyrektora WPS MUW.
2017-01-12
Piknik „Bezpieczna Polska” w Krakowie
W najbliższą sobotę na krakowskim Rynku odbędzie się piknik pod hasłem „Bezpieczna Polska”, który będzie towarzyszył oficjalnemu powitaniu wojsk amerykańskich w naszym kraju. Program krakowskich wydarzeń przedstawili na dzisiejszej konferencji prasowej wojewoda małopolski Józef Pilch oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie płk Marcin Żal.

W styczniu 2017 roku rozpoczął się przerzut do Polski sił sojuszniczych. Proces ten jest wynikiem decyzji ogłoszonych w trakcie Szczytu NATO w Warszawie i został już zapoczątkowany przez wojska amerykańskiej Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej. W ciągu następnych 2-3 miesięcy do ABCT dołączy kolejny pododdział amerykański – zespół zadaniowy Brygady Lotnictwa Bojowego. W kwietniu natomiast do Polski trafi wielonarodowa batalionowa grupa bojowa NATO.
2017-01-10
Karetki dla Małopolski
W 2016 roku województwo małopolskie wzbogaciło się o 18 nowych karetek. 8 z nich to karetki zakupione na Światowe Dni Młodzieży. Pozostałych 10 zakupiono dzięki dotacji Wojewody Małopolskiego.

Pierwszą część ambulansów Małopolska uzyskała po analizie wszystkich wniosków przez powołaną przez Wojewodę Małopolskiego komisję ds. wyłonienia kandydatów do otrzymania środków transportu, środków łączności oraz aparatury i sprzętu medycznego oraz po zatwierdzeniu propozycji Wojewody Małopolskiego przez Ministra Zdrowia.
wstecz    do góry     drukuj