close
2016-10-14
Uroczysta inauguracja na Uniwersytecie Pedagogicznym
Dzień Edukacji Narodowej, obchodzony 14 października, był dobrą okazją, aby tego samego dnia uroczystą inaugurację roku akademickiego uczcił krakowski Uniwersytet Pedagogiczny. W święcie uczelni wziął udział Józef Pilch, wojewoda małopolski.

W trakcie uroczystości tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie otrzymał prof. dr hab. Bogdan Walczak – wybitny językoznawca, polonista, slawista, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Profesor Bogdan Walczak za dotychczasowe osiągnięcia naukowe został uhonorowany m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Naukową Miasta Poznania oraz Medalem Towarzystwa „Polonia”.
2016-10-14
Uhonorowanie Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kulminacją początku każdego roku akademickiego jest uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni. Tegoroczny start na Uniwersytecie Jagiellońskim był wyjątkowy. Józef Pilch, wojewoda małopolski, oraz Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, odznaczyli podczas uroczystości gros osób reprezentujących kadrę dydaktyczną i administrację.

Józef Pilch w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważne jest umacnianie autorytetu polskich uczelni i stawianie na jakość kształcenia.

- Nie ulega wątpliwości, że – jak często powtarza Pani Premier Beata Szydło – „Dzięki rozwojowi nauki i szkolnictwa wyższego budujemy naszą przyszłość. Sukces polskiej nauki, gospodarki i kultury to sukces naszej ojczyzny” – powiedział wojewoda małopolski.
2016-10-13
Program „Mieszkanie Plus” w Małopolsce - startujemy!
Gminy Skawina i Trzebinia – to tam w Małopolsce ruszył już Narodowy Program Mieszkaniowy "Mieszkanie Plus". Premier Beata Szydło właśnie podpisała listy intencyjne, które umożliwią jego realizację.

W Skawinie odbyła się dziś konferencja prasowa, na której zaprezentowano główne założenia programu "Mieszkanie Plus". Uczestniczyli w niej wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz burmistrzowie Skawiny – Paweł Kolasa i Norbert Rzepisko.

Jak zaznaczył wicewojewoda, Skawina i Trzebinia to dopiero początek. Małopolski Urząd Wojewódzki wskazał bowiem grunty Skarbu Państwa, na których będą mogły zostać zrealizowane inwestycje.
2016-10-10
VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Katowice stały się dziś forum dyskusji o małej i średniej przedsiębiorczości. Wzięli w niej udział przedstawiciele rządu, samorządu, nauki i biznesu. Był wśród nich wojewoda małopolski Józef Pilch oraz delegacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kongres potrwa do 12 października.

Odwołując się do – opracowanej przez polski rząd – „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, wojewoda Józef Pilch podkreślił:
-Potrzebujemy rozwoju innowacyjnych firm i inwestycji. Potrzebujemy małych i średnich przedsiębiorstw niebojących się wyzwań. Potrzebuje ich województwo małopolskie i cała Polska, aby mogły się równomiernie się rozwijać.
2016-10-09
XVI Dzień Papieski
W Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach już 16. raz obchodziliśmy Dzień Papieski. W tym roku odbywał się on pod hasłem: „Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Uroczystościom przewodniczył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. W obchodach wziął także udział wojewoda małopolski Józef Pilch.

Jak co roku, odbyła się również zbiórka na rzecz Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która wspomaga materialnie i duchowo tysiące młodych i zdolnych osób pochodzących z niezamożnych rodzin.
2016-10-09
Medal dla MUW
W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie został odznaczony Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

Medal z rąk prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka odebrał wojewoda małopolski Józef Pilch.

Odznaczenie zostało ustanowione w 1996 roku i stanowi jedno z najwyższych strażackich wyróżnień.
2016-10-08
Oby więcej takich stadionów!
Stróże mogą już pochwalić się wielofunkcyjnym stadionem oraz bieżnią i zapleczem rehabilitacyjnym. Obiekty są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnoprawnych i z pewnością przyczynią się do rozwoju ich talentów sportowych.

Uroczyste otwarcie stadionu połączone było z Jesienną Spartakiadą Integracyjną. Nagrody zwycięzcom wręczyli minister sportu i turystyki Witold Bańka oraz wojewoda małopolski Józef Pilch.

-Mam nadzieję, że Stróże będą przykładem dla innych w kraju i powstanie więcej takich stadionów – powiedział minister Bańka.
wstecz    do góry     drukuj