Praca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim


Ogłoszenia

NABÓR NA STANOWISKO OPERATORA NUMERÓW ALARMOWYCH W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO W KRAKOWIE.
Treść ogłoszenia


Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej
oraz inne ogłoszenia
o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej opublikowane w ostatnim numerze
Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie


Nowa baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach

Od 1 czerwca 2016 r. wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej będą publikowane na nowej stronie: https://nabory.kprm.gov.pl Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń.
Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.

UWAGA: ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016 r. oraz ich wyniki będą dostępne tylko na starej stronie: https://ogloszenia.kprm.gov.pl

Informacja telefoniczna na temat naboru do służby cywilnej – 12 3921 443
Informacja telefoniczna na temat staży i wolontariatów – 12 3921 244
Informacja telefoniczna na temat praktyk – 12 3921 544


Praktyki studenckie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie organizuje praktyki:

I. Praktyki studenckie – zainteresowani studenci odbyciem praktyki studenckiej składają zapytanie wskazując wydział i proponują termin jej odbycia (wypełniają formularz aplikacyjny), CV, skierowanie z uczelni, umowę/porozumienie oraz ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

II. Praktyki absolwenckie – absolwenci zainteresowani odbyciem praktyki dostarczają formularz aplikacyjny, CV, skierowanie z uczelni, umowę/porozumienie oraz ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

III. Praktyki zawodowe – osoby zainteresowane odbyciem praktyki zawodowej dostarczają formularz aplikacyjny, CV, skierowanie z uczelni, umowę/porozumienie oraz ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).


Szczegółowe informacje o programie praktyk w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie można uzyskać pod adresem mailowym: praktyki.muw@muw.pl oraz pod numerem telefonu 12 39 21 544.

wstecz    do góry     drukuj