2020-08-07
Blisko 7,7 mln złotych dla małopolskich gmin uzdrowiskowych

Zgodnie z ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych – gminy uzdrowiskowe oraz te posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej realizują także zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska. Na tej podstawie otrzymują wsparcie z budżetu państwa. W tym roku dotacja ta dla naszego województwa wyniesie łącznie 7 661 000,70 złotych i jest przeznaczona dla 8 gmin.

Największe wsparcie otrzyma gmina Krynica-Zdrój. Ponad 4 mln złotych pozwolą m.in. na wykonanie remontu 4 dróg wewnętrznych, inwestycji związanych z oświetleniem czy utrzymanie infrastruktury technicznej i sportowo-rekreacyjnej na cele uzdrowiskowe.

2020-08-07
Rozszerzenie badań przesiewowych na Nowosądecczyźnie

W dalszym ciągu w Małopolsce najtrudniejsza sytuacja epidemiczna jest w regionie nowosądeckim. Badania laboratoryjne potwierdziły na Nowosądecczyźnie od początku epidemii łącznie 1023 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W tej grupie jest aktualnie 817 aktywnych przypadków.

Badania przesiewowe dla osób w kwarantannie 

Jak już informowaliśmy, wobec takiej sytuacji wojewoda małopolski Piotr Ćwik zdecydował o uruchomieniu badań przesiewowych dla mieszkańców regionu nowosądeckiego (http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=12407). Te badania są realizowane w punkcie przy ulicy Wiśniowieckiego 127 w Nowym Sączu.  

Pomysł przebadania pracowników nowosądeckich zakładów

Wstępnie zakładaliśmy ukierunkowanie badań przesiewowych głównie na pracowników większych zakładów w regionie. Ze względu na zróżnicowaną sytuację w poszczególnych zakładach, w tym na już przeprowadzone na własną rękę przez owe zakłady wymazy, zdecydowaliśmy o realizowaniu w pierwszym etapie rozszerzonego zakresu badań przesiewowych. Objęte są nimi osoby w kwarantannie, a zatem nie tylko pracownicy, ale też np. ich rodziny, osoby z kontaktu z nimi czy inne wskazane przez inspekcję sanitarną.

Ruszyły badania przesiewowe pracowników

W toku uzgodnień i konsultacji z Ministerstwem Zdrowia oraz w oparciu o rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego podjęta została decyzja o uruchomieniu punktów wymazowych przy wybranych nowosądeckich zakładach, w których w ostatnim czasie pojawiały się przypadki zakażeń.

2020-08-05
Ruszył punkt wymazowy w Nowym Sączu

Zgodnie z zapowiedzią, od dzisiaj działa w Nowym Sączu (na parkingu przy budynku MUW, ul. Wiśniowieckiego 127) punkt wymazowy, w którym wykonywane są badania w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Oferta skorzystania z badań przesiewowych skierowana jest do osób znajdujących się w kwarantannie, wskazanych przez Inspekcję Sanitarną. Więcej o tym projekcie pisaliśmy tutaj: http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=12407

Wymazy pobierają żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej i 6 Brygady Powietrznodesantowej.  

Do punktu wymazowego podjeżdża się własnym samochodem, którego nie należy opuszczać na żadnym z etapów. Najpierw trzeba wypełnić ankietę i skierować się do kolejnego punktu, gdzie zostanie pobrany wymaz. Żołnierze pobierają wymazy 8 godzin dziennie z przerwami, według wstępnego harmonogramu: 8.00-11.00, 12.00-15.00, 16.00-18.00.


2020-08-05
Sobota informacyjna dla cudzoziemców

Co jakiś czas w sobotę otwieramy nasz Urząd, by ułatwić Małopolanom załatwianie spraw. Tak było na przykład 25 lipca, kiedy w Wydziale Spraw Cudzoziemców odbył się dzień informacyjny dla cudzoziemców oraz ich pełnomocników i pracodawców.

Zainteresowani mogli uzyskać kompleksową informację m.in. dotyczącą statusu postępowania oraz indywidualną pomoc w przygotowaniu aplikacji niezbędnej do otrzymania karty pobytu czy zezwolenia na pracę. Do dyspozycji klientów przez cały dzień pozostawali konsultanci infolinii „info.opt” działający w ramach projektu Wojewody Małopolskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „I 3 – Infrastruktura, Innowacje, Informacje. Projekt dedykowany Obywatelom Państw Trzecich”. Konsultanci wyjaśniali także obcokrajowcom, na jakich zasadach mogą aktualnie przebywać w Polsce, uwzględniając sytuację epidemiczną. Dzień otwarty cieszył się ogromnym zainteresowaniem.  

2020-08-04
Infolinia w sprawie Polskiego Bonu Turystycznego

Przypominamy, że pod numerem telefonu 22 11 22 111 można uzyskać informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego. Specjalna infolinia działa przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Pytania dotyczące bonu można też przesyłać mailem pod adres bon@zus.pl.

Konsultanci infolinii będą wspierać osoby, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego i podmioty turystyczne, które chcą przystąpić do programu. Wyjaśnią wątpliwości dotyczące prawa do bonu, a także m.in. pomogą: 

• aktywować bon, 

• wysłać oświadczenia,

• zapłacić za pomocą bonu.

2020-08-04
Młodzieżowa Rada Ekologiczna działającą przy Ministerstwie Środowiska

Minister Środowiska, przy współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka RP i Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych, powołuje do życia Młodzieżową Radę Ekologiczna działającą przy Ministerstwie Środowiska. W skład Rady wejdą 32 osoby w wieku pomiędzy 13 a 21 rokiem życia, pochodzące z całej Polski. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni dla dzieci i młodzieży chcących zaangażować się w działania na rzecz ochrony środowiska. Inauguracja projektu odbędzie się podczas pierwszego posiedzenia organu we wrześniu bieżącego roku.

Projekt pozwoli zaangażować młodzież w działania proekologiczne, co pozwoli  na zbudowanie w nich większego poczucie odpowiedzialności za otaczające nas środowisko. Dzięki współpracy z ekspertami i instytucjami podlegającymi Ministerstwu Środowiska uzyskają ekspercką wiedzę i poznają pracę osób aktywnie zaangażowanych w ochronę przyrody. Projekt pozwoli na merytoryczne przygotowanie młodzieżowych liderów ekologii, co pozwoli im działać na poziomach lokalnych w celu budowania świadomości ekologicznej swoich rówieśników.  

2020-08-03
Spotkanie z konsul generalną Węgier w Krakowie

Adrienne Körmendy, konsul generalna Węgier w Krakowie, w najbliższym czasie kończy misję dyplomatyczną w Polsce. Wojewoda Piotr Ćwik spotkał się dziś z Panią Konsul w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Wizyta miała charakter kurtuazyjny i była okazją do podziękowania za dotychczasową współpracę.

- Życzliwość i zrozumienie były cechami, które charakteryzowały naszą współpracę przez ostatnie lata. To zasługa otwartości Pani Konsul i wielkiego serca, z którym podchodziła Pani do wszystkich spraw, z jakimi przyszło nam się mierzyć. Serdecznie za to dziękuję. Mam nadzieję, że na tych nowych drogach, które przed Panią Konsul się otwierają, będą Pani towarzyszyć dobre wspomnienia z Małopolski – mówił Piotr Ćwik. 

Wojewoda przekazał na ręce Pani Adrienne Körmendy pamiątkowe zdjęcie przedstawiające biało-czerwoną flagę oplatającą Wzgórze Wawelskie. Zostało ono wykonane 2 maja 2018 r. podczas bicia rekordu na najdłuższą flagę państwową. 

wstecz    do góry     drukuj