close
2017-06-28
Innowacyjne rozwiązania dla czystego powietrza – współpraca TAURONA z Wojewodą Małopolskim
Wdrażanie rozwiązań służących rozwojowi pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury do ich ładowania w województwie małopolskim zakłada podpisany dziś w Krakowie list intencyjny pomiędzy TAURONEM a Wojewodą Małopolskim. Po rozpoczętym już programie pn. „Oddychaj powietrzem” to kolejne działania na rzecz aktywnej współpracy TAURONU z małopolskimi samorządowcami.

Wspólne działania w zakresie rozwoju elektromobilności w Małopolsce polegały będą m.in. na opracowaniu strategii dotyczącej rozwoju e-mobility w województwie małopolskim, prowadzeniu kampanii edukacyjnych na rzecz popularyzacji pojazdów elektrycznych oraz wzajemnej wymianie informacji.

List intencyjny w zakresie rozwoju elektromobilności podpisali podczas konferencji „Innowacyjna Gmina” w TAURON Arenie Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski oraz Kamil Kamiński, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia.
2017-06-28
Małopolska sieć szpitali
27 czerwca Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował wykaz szpitali z naszego regionu, które zakwalifikowały się do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli tzw. sieci szpitali. W Małopolsce będzie to 36 podmiotów. Dzisiaj w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbył się – poświęcony temu tematowi – briefing z udziałem wojewody małopolskiego Piotra Ćwika oraz dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Elżbiety Fryźlewicz-Chrapisińskiej.

- Znamy sieć szpitali w Małopolsce. W pełni zabezpiecza ona zdrowotne potrzeby pacjentów. Cieszę się, że oczekiwane zmiany wejdą w życie już za kilka miesięcy, od 1 października. To znacząca zmiana z perspektywy pacjentów: po pierwsze usługi będę bardziej dostępne, po drugie pacjent będzie w końcu traktowany kompleksowo. Takiego podejścia dotychczas nie było – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.
2017-06-27
Dbamy o sprawy całej Małopolski – wizyta wojewody Piotra Ćwika w Nowym Sączu
W ramach wizyt w delegaturach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wojewoda małopolski Piotr Ćwik był dziś w Nowym Sączu. Tam budynek naszego Urzędu mieści się przy ulicy ul. Jagiellońskiej 52. W nowosądeckiej delegaturze pracuje 80 osób.

Piotr Ćwik spotkał się z kierownikiem nowosądeckiej delegatury Małgorzatą Mordarską-Dudą, pracownikami oraz lokalnymi mediami. Podczas spotkania przypomniał, że w Nowym Sączu bywał często, gdyż w tej delegaturze odbywał swój dyżur dla mieszkańców.

- Między innymi te spotkania przekonują mnie, jak potrzebne są wydziały zamiejscowe. To delegatury są najbliżej ludzi, którzy nie mają możliwości przyjechać do Krakowa. Doskonale wiem, że nie zawsze podczas tych dyżurów mogłem pomóc – kompetencje wojewody są przecież ściśle określone. Ale wiem też, jak ważne jest zwyczajne pokazanie, jak dana osoba może zadziałać, jakie środki prawne jej przysługują, co jeszcze może zrobić. Dlatego delegatury trzeba utrzymywać, a nawet wzmacniać, bo są bardzo ważne przede wszystkim z perspektywy mieszkańców – mówił wojewoda Piotr Ćwik.

2017-06-27
Nabór prowadzony przez Wojewodę Małopolskiego na kandydatów na członków wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych kolejnej kadencji na lata 2018-2023
Wojewoda Małopolski, działając na podstawie art. 67e ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, z późn. zm.), ogłasza nabór kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie drugiej kadencji (2018-2023).

Stosownie do powołanego przepisu samorządy zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych, adwokatury oraz radców prawnych oraz organizacje społeczne działające na terenie województwa małopolskiego na rzecz praw pacjenta mają prawo zgłosić kandydatów na członków tej Komisji nie później niż w terminie do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o naborze do WKOZM

2017-06-26
„Mieszkanie Plus” nabiera tempa: umowa podpisana!
W Skawinie powstanie 140 nowoczesnych mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. To efekt warunkowej umowy podpisanej pomiędzy gminą Skawina a BGK Nieruchomości. Mieszkania powstaną w rejonie ulic Skawińskiej i Torowej, a ich budowę sfinansuje fundusz zarządzany przez BGK Nieruchomości S.A.

Szczegółowe analizy gruntów zgłoszonych do programu trwały od października 2016 r., kiedy to gmina Skawina, będąca obecnie właścicielem nieruchomości, podpisała z BGK Nieruchomości S.A. list intencyjny. Z kolei w poniedziałek, 26 czerwca, przedstawiciele stron podpisali umowę inwestycyjną. - Skawina jest przykładem gminy, w której biznes czuje się dobrze, dowodem na to jest obecność dużych firm, które działają na tym terenie. Z kolei pracodawcy to bardzo ważny partner w realizowaniu programu Mieszkanie Plus, ponieważ to oni uwiarygadniają potrzeby mieszkaniowe w danej lokalizacji - zaznaczał Grzegorz Muszyński, członek zarządu BGK Nieruchomości S.A. - Wiele samorządów chciałoby mieć u siebie nowe mieszkania, natomiast nie wszędzie znajdą one najemców. Obecność dużych firm w Skawinie jest dla nas istotnym czynnikiem, który braliśmy pod uwagę, decydując się na współpracę z tym miastem.

2017-06-26
Ponad 175 mln zł na lepsze podróże w aglomeracji krakowskiej
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A inwestują ponad 175 mln zł na trasie Kraków Płaszów – Podbory Skawińskie. To oznacza krótsze podróże w Małopolsce i aglomeracji krakowskiej. Będą 2 nowe przystanki: Kraków Opatkowice, Skawina Jagielnia i zmodernizowana stacja Skawina. Poprawią się warunki do przewozu towarów z Krakowa do Oświęcimia.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dziś (26 czerwca) umowę o wartości ponad 175 mln zł netto na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Płaszów – Podbory Skawińskie. To kolejna inwestycja PLK w Małopolsce, która tworzy dobre warunki dla rozwoju kolei w aglomeracji i regionie.

- Blisko 8 mld zł przewidzianych jest na realizację inwestycji kolejowych w Małopolsce. Efekty prac pozwolą na stworzenie dobrej oferty dla dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych przewozów pasażerskich. Skorzystają na tym zarówno mieszkańcy jak i turyści, wybierający kolej jako wygodny środek transportu w drodze do pracy, szkoły, czy w celach rekreacyjnych - mówi Łukasz Smółka, szef gabinetu politycznego Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury.
2017-06-25
O sieci szpitali w programie „Bliżej polityki”
Sieć szpitali wprowadza wiele udogodnień dla pacjentów. Nowe rozwiązanie zapewnia także stabilne finansowanie palcówkom oraz pełną koordynację całego procesu leczenia. O sieci szpitali mówił dziś minister Konstanty Radziwiłł w rozmowie z Jackiem Plazą w programie „Bliżej polityki”.

- Świadomość bezpieczeństwa chorych jest celem reformy związanej z wprowadzoną siecią szpitali. Dostępność usług i kompleksowe podejście – wszyscy na te zmiany czekamy. Szpitale w sieci są zobowiązane zagwarantować pacjentom nie tylko leczenie szpitalne, ale także dostęp do poradni specjalistycznych oraz rehabilitacji – powiedział minister Konstanty Radziwiłł.

Sieć szpitali to organizacyjny krok do przodu, korzystny dla obu stron uczestniczących w procesie leczenia.

Zachęcamy do obejrzenia całego wywiadu
wstecz    do góry     drukuj