close
2017-03-24
Karetka dla Sądecczyzny
Nowoczesny sprzęt to podstawa ratownictwa medycznego. Karetka, którą dziś w Nowym Sączu przekazał wojewoda Józef Pilch, z pewnością poprawi bezpieczeństwo mieszańców i będzie im służyła długie lata.

- Bardzo się cieszę, że udało nam się wspólnie sfinalizować ten zakup. Mocno zaangażowali się tu parlamentarzyści i samorządowcy. Najważniejsze jest to, że ambulans jest wyposażony w nowoczesny sprzęt. Dołożymy też wszelkich starań, aby tak rozmieścić karetki, by docierały do pacjentów w jak najkrótszym czasie - podkreślił wojewoda małopolski, przekazując karetkę Sądeckiemu Pogotowiu Ratunkowemu.
2017-03-24
Kościuszko – patron naszej wolności
Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samodzielności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę – tę przysięgę Kościuszko złożył na krakowskim Rynku dokładnie 223 lata temu. Dziś usłyszeliśmy ją ponownie. Rozpoczęły się bowiem uroczyste obchody Roku Kościuszkowskiego.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, związków kombatanckich, żołnierze oraz uczniowie szkół noszących imię przywódcy Insurekcji Kościuszkowskiej. W wydarzeniach uczestniczyli m.in. podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski oraz wojewoda małopolski Józef Pilch.

2017-03-23
Z Kazachstanu na rodzinną ziemię
W 1936 roku ich rodzina została zesłana do Kazachstanu. Dziś oni wracają do Polski – do swoich korzeni, aby tu zacząć swe życie na nowo. Wojewoda małopolski Józef Pilch powitał sześcioosobową rodzinę repatriantów z Kazachstanu. Miechów-Charsznica – teraz tam będzie ich dom.

- Staramy się wynagrodzić historyczne krzywdy naszym rodakom, którzy na skutek deportacji zostali pozbawieni domu. Zapraszamy repatriantów do Małopolski. Mają prawo wrócić do Polski, a my jesteśmy zobowiązani im pomóc – powiedział Józef Pilch.

2017-03-22
Premier Turyngii z wizytą w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim
Wicewojewoda małopolski Józef Gawron spotkał się z premierem Turyngii Bodo Ramelowem oraz z konsulem generalnym Republiki Federalnej Niemiec Michaelem Groβem.

Rozmowy dotyczyły m.in. systemu kształcenia w Polsce i w Turyngii, a także reformy edukacji.

Premier Bodo Ramelow przekazał też podziękowania od harcerzy z Turyngii, którzy przebywali w Polsce podczas Światowych Dni Młodzieży. Zaznaczył, iż młodzież bardzo miło wspomina czas spędzony w naszym kraju.
2017-03-21
Pokolenie Dobrej szkoły – więcej historii w szkole
Zachęcamy do obejrzenia nowego spotu dotyczącego zmian w systemie edukacji. Tym razem Ministerstwo Edukacji Narodowej pokazuje, w jaki sposób reforma oświaty wpłynie na sposób nauczania historii w szkołach.

Reforma edukacji to nie tylko nowy ustrój szkolny i zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego, ale także nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego.

2017-03-21
Medale Gloria Artis dla zasłużonych członków TPSP
Podczas XXXVIII sesji Rady Miasta Nowego Sącza członkowie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych - Kazimiera Mordarska-Łagan, Władysław Frączek i Stanisław Zegartowski - odebrali przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego medale Zasłużony dla Kultury "Gloria Artis".

- Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu jest zaszczycone, że w swoich kręgach posiada tak zacnych artystów, którzy kultywują i zaszczepiają piękno tworzenia w kolejnych pasjonatach - powiedziała prezes Alina Bożyk, a następnie przybliżyła sylwetki odznaczonych. Medale wręczyła kierownik nowosądeckiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Mordarska-Duda.

2017-03-21
Otwarta lekcja historii o Żołnierzach Wyklętych
Wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik wziął udział w otwartej lekcji historii „Niezłomni-Wyklęci 1944-1956 Bohaterowie Antykomunistycznego Podziemia” zorganizowanej przez Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Podstawową nr 2 w Skawinie we współpracy z Prawicowym Blokiem Samorządowym w Skawinie.

Była to niecodzienna lekcja historii – przejmująca i wzruszająca.

- Można powiedzieć, że dzisiejsza lekcja historii jest swoistym podsumowaniem tych wszystkich wydarzeń, które w tym roku od 1 marca odbywały się w różnych miejscach na terenie województwa małopolskiego. Bardzo się cieszę, że szkoły skawińskie również bardzo aktywnie upamiętniły Żołnierzy Wyklętych – powiedział wicewojewoda.
wstecz    do góry     drukuj