2019-01-18
Ocena nadzorcza uchwały w sprawie strefy czystego transportu pn. Kazimierz
Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, które na podstawie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych utworzyło strefę czystego transportu. Cieszy fakt, że do sięgnięcia po to rozwiązanie doprowadziła m.in. konstruktywna refleksja związana z nakazami zmiany organizacji ruchu wydanymi w czerwcu 2018 r. przez Wojewodę Małopolskiego.

19 grudnia 2018 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr III/27/18 w sprawie ustanowienia w Krakowie strefy czystego transportu „Kazimierz”. Od pierwszej takiej uchwały w Polsce oczekiwalibyśmy niezwykłej staranności i pogłębionej analizy wszystkich aspektów, których ona dotyczy. Do niej bowiem mogą odwoływać się inne samorządy, podejmując analogiczne działania.
2019-01-18
Kwalifikacja wojskowa
Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz.U. poz. 1982) termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa małopolskiego ustalony został na okres od dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia 2019 r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2000 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
2019-01-17
Ważne informacje w języku migowym
To niezwykle istotne, aby ważne informacje – np. dotyczące sytuacji pogodowych – w pełni docierały do jak najszerszej grupy odbiorców, w tym do osób niesłyszących i niedosłyszących. O planach dotyczących wspólnej realizacji tego celu wojewoda małopolski Piotr Ćwik rozmawiał z prezesem Oddziału Małopolskiego Polskiego Związku Głuchych w Krakowie Adamem Stromidłą oraz p.o. dyrektora Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie Rafałem Markiem.

- Dziś wstępnie omawiamy potrzeby, wspólne cele i zakres działań. Kształt tej współpracy postaramy się jak najszybciej dookreślić. Chcę jednak mocno podkreślić, że Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie jest otwarty na takie sygnały jak te przekazane przez Polski Związek Głuchych. Dołożymy wszelkich starań, aby w ramach tej zacieśniającej się współpracy choćby podsumowania posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego tłumaczone były na język migowy. Dziękuję również Telewizji za gotowość do współpracy. Wszystkim nam zależy na tym, aby ważne informacje i ostrzeżenia były w jak najszerszym stopniu dostępne dla osób niesłyszących – podsumował spotkanie wojewoda Piotr Ćwik.
2019-01-16
Studenci prawa UJ z wizytą w MUW
To już kolejna wizyta studentów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Tym razem odwiedzili nas młodzi adepci prawa z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Towarzyszyła im dr hab. Joanna Lemańska z Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Ze studentami spotkał się dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru MUW Mirosław Chrapusta. W spotkaniu uczestniczyła także kierownik Oddziału Nadzoru Prawnego Joanna Żurek-Wójcik.

Przyszli absolwenci prawa mogli zapoznać się m.in. z pozycją ustrojową wojewody i jego kompetencjami. Przedstawiciele Urzędu opowiedzieli również o zadaniach, które na co dzień realizują pracownicy Wydziału Prawnego i Nadzoru.
2019-01-16
Medale za Długoletnią Służbę dla pracowników Starostwa Powiatowego w Bochni
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie Medali za Długoletnią Służbę pracownikom Starostwa Powiatowego w Bochni. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wręczył je wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec.

Prezydent RP uhonorował pracowników Starostwa Powiatowego w Bochni, którzy szczególnie wyróżnili się „wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków wynikających z pracy zawodowej”.
2019-01-15
Góralskie Posiady Opłatkowe
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik uczestniczył w Góralskich Posiadach Opłatkowych zorganizowanych przez Krakowski Oddział Związku Podhalan. Podczas wydarzenia wojewoda odczytał list, który do uczestników spotkania skierowała wicepremier Beata Szydło.

– Dziś, wspólnie kolędując, dzielicie się z bliskimi radością płynącą z tego wyjątkowego spotkania. Wyjątkowego, bo związanego z Waszą „małą Ojczyzną” i pięknem podhalańskich tradycji. (…) Proszę, przyjmijcie najlepsze życzenia dobrego zdrowia, sił i pogody ducha w codziennym życiu. Niechaj ten rok obfituje we wszelką pomyślność, a dzisiejsze wydarzenie niech napełni Wasze serca wiarą, nadzieją i miłością – napisała Beata Szydło.

2019-01-15
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Przyczyn Politycznych
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Przyczyn Politycznych. Spotkaniu przewodniczył wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Uczestniczył w nim również pełnomocnik wojewody do spraw integracji środowisk kombatanckich i osób represjonowanych Marcin Tatara.

Podczas posiedzenia wojewoda Piotr Ćwik wręczył członkom Rady „Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości” przyznane przez premiera Mateusza Morawieckiego osobom zasłużonym dla regionu małopolskiego, związanym z odzyskaniem niepodległości i zaangażowanym na rzecz przemian demokratycznych.

Medale otrzymali: Stanisław Brzeźniak, Janusz Januszewski oraz Ryszard Majdzik.
wstecz    do góry     drukuj