KONKURS zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! II EDYCJA
KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


I Organizatorzy Konkursu
Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik
Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Pan Zbigniew Zarębski
Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Pan Damian Konieczny
II Partner Konkursu
Małopolski Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych poprzez zapoznanie i wykonywanie przez nich utworów patriotycznych mających na celu wspólne świętowanie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zadanie konkursowe polega na nagraniu utworu patriotycznego – piosenki bądź utworu instrumentalnego. To okazja, by rozwinąć talent, a także lepiej poznać tradycje polskiej pieśni patriotycznej, zainspirować się nią, pokusić o nowe ciekawe aranże.

Jeżeli śpiew to Twoja pasja, pokaż nam swój talent i wykonaj w wyjątkowej aranżacji utwór patriotyczny!

Jeśli odpowiedziałaś/eś TAK

TEN KONKURS JEST DLA CIEBIE!!!

Najlepsze zespoły i soliści zostaną zaproszeni na Koncert Finałowy do Kopalni Soli „Wieliczka”.
Na Laureatów i szkoły biorące udział w Konkursie czekają cenne nagrody!

III Terminy
Termin nadsyłania projektów: 4.10.2019 r. włącznie
drogą elektroniczną na adres mailowy zaspiewajityniepodleglej@muw.pl przesyłany za pośrednictwem strony do wysyłki dużych plików np. www.wetransfer.com lub za pomocą konta w chmurze (Dropbox, Onedrive, dysk Google) lub tradycyjnie na nośniku CD lub pen-drive z zachowaniem terminu wpływu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).

W przypadku wysyłki pliku utworu pocztą elektroniczną z tego samego adresu email należy dostarczyć pozostałe dokumenty, a wysyłany plik oznaczyć tytułem konkursu, nazwą szkoły i kategorią konkursową.

W przypadku wysyłki pliku pocztą tradycyjną lub osobiście na Dziennik Podawczy Urzędu na nośniku CD lub pen-drive dokumenty należy złożyć w formie drukowanej, z umieszczonym na kopercie dopiskiem „Konkurs – zaŚPIEWAJ i TY NIEPODLEGŁEJ!”.

Liczy się data wpływu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Prezentacja laureatów Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Koncertu Finałowego Konkursu w dniu 7 listopada 2019 r., w Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

IV Regulamin

V Kapituła Konkursu
• Wojewoda Małopolski,
• Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.,
• Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna
• Dyrektor Biura Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.
• Dyrektor Biura Wojewody,
• Małopolski Kurator Oświaty,
• Przedstawiciel Akademii Muzycznej w Krakowie.

VI Patronaty honorowe
Wojewoda Małopolski
Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

VII Kontakt
Osobami upoważnionymi do udzielenia informacji o konkursie są: Pani Jadwiga Dukała, Kierownik Oddziału ds. Organizacyjnych w Biurze Wojewody, tel. 12/ 39 21 119, e-mail:
zaspiewajityniepodleglej@malopolska.uw.gov.pl; oraz Biuro Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.,
tel. 12 278 73 71, e-mail: pr@kopalnia.pl .

KONKURS zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ!