Wydział Organizacji i Kontroli


WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI
ul. Basztowa 22, 31-156 KrakówDyrektor: Aneta GIL
Zastępca Dyrektora: Agata WOJNOWSKA


SEKRETARIAT

II piętro, pok. 205
tel. 12 39 21 238
fax 12 39 21 555
e-mail:

  • ODDZIAŁ ORGANIZACJI

  • ODDZIAŁ KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ

  • ARCHIWUM ZAKŁADOWE

  • KANCELARIA URZĘDU

  • ODDZIAŁ DO SPRAW SKARG, WNIOSKÓW I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

  • SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

wstecz    do góry     drukuj