logo


Projekt Zakończony - Projekt Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich, współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji realizowany był w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 marca 2022 roku. Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu zostały zakończone.

Project Completed - The project entitled "Lesser Poland friendly to foreigners - support for integration and adaptation of the third countries citizens", co-financed by the Fund for Asylum, Migration and Integration” was implemented from 1 July 2018 to 31 March 2022. All measures executed within the framework of the project are closed.

Проект Закінчений - Проект Малопольське Воєводство приязне для іноземців - підтримка в процесі інтеграції та адаптації громадян третіх країн, співфінансований за підтримки Державної Програми Фонду Притулку, Міграції і Інтеграції, реалізовано в період з 1 липня 2018 року по 31 березня 2022 року. Всі заходи реалізовані в рамках Проекту були завершені.

Проект Завершен - Проект Малопольское воеводство привлекательное для иностранцев - поддержка в интеграции и адаптации граждан третьих стран, финансируемая Фондом убежища, миграции и интеграции был реализован в период с 1 июля 2018 года по 31 марта 2022 года. Все мероприятия проводимые в рамках Проекта были закончены.image

Trzecie Urodziny Punktu Informacyjno-Doradczego

Dzisiaj mijają dokładnie trzy lata od tamtej chwili. To dobry czas do podsumowań, podziękowań...

image

Spotkanie Platformy Współpracy

27 października 2021 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie Platformy Współpracy, poświęcone obywatelom państw trzecich...

Posiedzenie Platformy Współpracy

27 października 2021 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie Platformy Współpracy...

image

Międzynarodowy Dzień Dziecka

Międzynarodowy Dzień Dziecka w formie pikniku integracyjnego to ostatni event zorganizowany 19 czerwca 2021 roku...

image