logo

Międzynarodowy Dzień Dziecka

Międzynarodowy Dzień Dziecka w formie pikniku integracyjnego to ostatni event zorganizowany 19 czerwca 2021 roku, w ramach projektu „Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich”. Piknik był okazją do wzajemnego poznania i zrozumienia, otworzył nową przestrzeń integracji, nie tylko na linii obcokrajowcy – społeczeństwo przyjmujące, ale także na płaszczyźnie międzypokoleniowej. Ważnym elementem wydarzenia była również integracja dzieci migranckich z dziećmi z niepełnosprawnościami. Bogaty program wydarzenia obejmował pięć części: artystyczną, sportową, muzyczną, plastyczną i kulinarną.