logo

Spotkanie Platformy Współpracy

27 października 2021 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie Platformy Współpracy, poświęcone obywatelom państw trzecich, którzy przebywają na terytorium RP w celu odbycia studiów. Podczas spotkania przedstawiono działania podejmowane na rzecz studentów zagranicznych w ramach Projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich. Następnie przedstawiciel Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przybliżył sytuację migracyjną na terenie województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób, które osiedlają się w Małopolsce w celu odbycia studiów. W dalszej części spotkania przedstawicielka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przekazała informacje dotyczące powodów, dla których studenci zagraniczni wybierają naukę w Krakowie oraz omówiła zgłaszane przez nich problemy i potrzeby z zakresu funkcjonowania w mieście. Ponadto pracownik Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego omówił problemy, z którymi studenci zgłaszają się do funkcjonujących w ramach projektu MPC Punktów Informacyjno-Doradczych w Krakowie i w Nowym Sączu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Straży Granicznej, uczelni wyższych z terenu Małopolski m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki Krakowskiej oraz pracownicy Wydziału Spraw Cudzoziemców i Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.