logo

Napisz do NAS

BENEFICJENT:
Wojewoda Małopolski
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

12 39 21 200, fax 12 42 27 208

urzad@malopolska.uw.gov.plPunkt Informacyjno-Doradczy:
tel. 12 426 90 01
e-mail: fami@malopolska.uw.gov.pl

Katarzyna PRZYBYCIEŃ
Wydział Polityki Społecznej
Oddział ds. Integracji Cudzoziemców
Koordynator Projektu
II piętro, pok. 242
tel. 12 39 21 588
e-mail: kprz@malopolska.uw.gov.pl

Katarzyna KLIMAS
Wydział Polityki Społecznej
Oddział ds. Integracji Cudzoziemców
Stanowisko do spraw organizacji działań projektu
II piętro, pok. 242
tel. 12 39 21 588
e-mail: kklimas@malopolska.uw.gov.pl

Elżbieta RADZIKOWSKA
Wydział Polityki Społecznej
Oddział ds. Integracji Cudzoziemców
Stanowisko do spraw organizacji działań projektu
II piętro, pok. 242
tel. 12 39 21 588
e-mail: erad@malopolska.uw.gov.pll

Napisz Wiadomość