logo

Posiedzenie Platformy Współpracy

23 września 2021 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie Platformy Współpracy - jednego z kluczowych działań projektu „Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich”. Spotkanie zorganizowane zostało w formie wideokonferencji i poświęcone było działaniom podejmowanym w obszarze edukacji dzieci cudzoziemskich. Podczas spotkania zaprezentowane zostały prowadzone w ramach projektu „Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich” działania, w tym przede wszystkim założenia, przebieg oraz rezultaty zrealizowanej w ramach projektu szkoły pilotażowej. Swoimi doświadczeniami podzielili się również dyrektorzy i nauczyciele szkół, w których prowadzone było to działanie. W dalszej części spotkania zaprezentowano statystyki dotyczące liczby uczniów – obywateli państw trzecich w małopolskich szkołach. Omówiono również aspekty prawne związane z edukacją dzieci cudzoziemców. Uczestnicy spotkania – Dyrektorzy Wydziałów Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Miasta Nowego Sącza przedstawili podejmowane na rzecz uczniów z doświadczeniem migracji działania oraz wskazali na główne problemy i potrzeby w tym obszarze. Ponadto Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa zaprezentował działania realizowane przez Miasto Kraków na rzecz cudzoziemców w ramach Programu „Otwarty Kraków”. Głos zabrali również Dyrektorzy szkół, do których uczęszczają uczniowie - obywatele państw trzecich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Krakowie, Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Miasta Nowego Sącza, przedstawicielki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz dyrektorzy i przedstawiciele szkół, do których uczęszczają dzieci cudzoziemskie, a także pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.