INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

 1. Ogólne dane kontaktowe wydziału:

  Kontakt z Urzędem odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

  Celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do niezbędnego minimum czasu oczekiwania na miejscu rekomenduje się, aby interesanci Urzędu wcześniej uzgadniali – telefonicznie lub mailowo – konkretny termin (datę i godzinę) wizyty i kontaktu osobistego z pracownikami poszczególnych wydziałów.

  W sprawach:

  • paszportowych,
  • obywatelstwa polskiego,
  • świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce,
  • repatriacji,
  • kościołów i związków wyznaniowych,
  • przyznania odznaczenia „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,
  • nadzoru Wojewody Małopolskiego nad realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,

  bezpośrednia obsługa klienta odbywa się z zachowaniem następujących zasad:

  • Do Urzędu mogą przyjść osobiście tylko osoby bez objawów takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem.
  • Liczba klientów mogących jednocześnie przebywać na salach obsługi odpowiada liczbie czynnych stanowisk obsługowych.
  • Prosimy klientów o przybycie nie wcześniej niż kilka minut przed umówioną wizytą (wcześniejsze wejście do Urzędu nie jest możliwe).
  • Klienci powinni pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa – w celu identyfikacji tożsamości wnioskodawcy konieczne będzie chwilowe odsłonięcie twarzy.
  • Klienci są proszeni o dezynfekcję rąk – przy wejściu na salę obsługi.
  • Należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników Urzędu (zalecana odległość: 2 m).
  • Prosimy również klientów o zabranie własnych przyborów do pisania, wcześniejsze dokonanie opłaty paszportowej/ skarbowej oraz o przygotowanie wymaganych dokumentów.
  • Wizyty ograniczane są do niezbędnego minimum.
  • Pracownicy wyposażeni są w maseczki, przyłbice ochronne, rękawiczki i środki dezynfekujące.
  • Po wyjściu klienta, a przed przywołaniem kolejnej osoby pracownik dezynfekuje czytnik linii papilarnych oraz powierzchnie, z którymi stykał się klient (np. blaty, klamki).
  • Na salach obsługi włączane są lampy bakteriobójcze (odkażające).
  • Sale obsługi i części wspólne są dezynfekowane.

 2. Szczegółowe dane kontaktowe wydziału:
  • w sprawach dotyczących paszportów:
   • Informacje: https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=paszporty
   • e-mail: wo@malopolska.uw.gov.pl
   • telefony informacyjne:
    • Kraków
     • informacja paszportowa: 12 39 21 820
     • depozyt paszportowy (informacja o możliwości odbioru paszportu): 12 39 21 806.
    • pozostałe punkty paszportowe
     • Nowy Sącz
      tel. 18 54 02 302, tel. 18 54 02 206
     • Tarnów
      tel. 14 69 63 100
     • Terenowy Punkt Paszportowy w Chrzanowie
      tel. 32 62 57 983
     • Terenowy Punkt Paszportowy w Nowym Targu
      tel. 18 26 10 788
     • Terenowy Punkt Paszportowy w Olkuszu
      tel. 32 64 78 835
     • Terenowy Punkt Paszportowy w Oświęcimiu
      tel. 33 84 41 973
     • Terenowy Punkt Paszportowy w Wadowicach
      tel. 33 87 34 212
     • Terenowy Punkt Paszportowy w Gorlicach
      tel. 18 35 48 754
     • Terenowy Punkt Paszportowy w Limanowej
      tel. 18 33 75 528

Wniosek paszportowy można złożyć w:

Punktach paszportowych zlokalizowanych w siedzibach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 • w Krakowie, ul. św. Sebastiana 9-11
 • w Tarnowie, al. Solidarności 5-9
 • w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 52

Obsługa klientów w wyżej wymienionych lokalizacjach odbywać się będzie w godzinach:

 • poniedziałek:9.15 -17.00
 • wtorek-piątek: 8.00-15.00
w Terenowych Punktach Paszportowych zlokalizowanych w starostwach powiatowych:
 • w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2
  • poniedziałek 7.15-16.00
  • wtorek - czwartek 7.15-14.00
  • piątek 7.15-12.00
 • w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2
  • poniedziałek - piątek 8.00-15.00
 • w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14
  • poniedziałek - piątek8.00-14.30
 • w Wadowicach, ul. Batorego 2
  • poniedziałek, środa, czwartek 8.00-14.30
  • wtorek 8.00-15.30
  • piątek 8.00-13.30
 • w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10
  • poniedziałek, środa, czwartek 8.00-14.30
  • wtorek 8.00-16.00
  • piątek 8.00-13.00
 • w Limanowej, ul. Józefa Marka 9
  • poniedziałek - piątek 8.15-14.30
 • w Gorlicach, ul. Michalusa 18
  • poniedziałek - piątek 8.15-14.30

Złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór paszportu możliwe jest wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty, której można dokonać w następujący sposób:

Osoby zamierzające złożyć wniosek paszportowy lub odebrać paszport w Punkcie Paszportowym:

 • w Krakowie dokonują rezerwacji:
 • w Chrzanowie, Olkuszu, Oświęcimiu, Nowym Targu, Wadowicach dokonują rezerwacji:
  • telefonicznie - dzwoniąc w poniedziałki od 9.00-17.00 oraz od wtorku do piątku od 8.00-15.00 na podane niżej numery telefonów:
   • 12 39 21 829
   • 12 39 21 810
 • w Tarnowie dokonują rezerwacji:
  • telefonicznie - dzwoniąc w poniedziałki od 9.00-17.00 oraz od wtorku do piątku od 8.00-15.00 na podane niżej numery telefonów:
   • 14 69 63 100
   • 14 69 63 412
 • w Nowym Sączu, Limanowej, Gorlicach dokonują rezerwacji:
  • telefonicznie - dzwoniąc w poniedziałki od 9.00-17.00 oraz od wtorku do piątku od 8.00-15.00 na podane niżej numery telefonów:
   • 18 54 02 206
   • 18 54 02 302

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż nadal zamknięte są Terenowe Punkty Paszportowe w Bochni i Brzesku
W przypadku konieczności odebrania paszportu znajdującego się w którymś z tych punktów prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny na podane niżej numery telefonów

 • TPP w Bochni lub Brzesku - proszę dzwonić pod nr 14/69 63 100, 14/69 63 413
  e-mail:wo.tarnow@malopolska.uw.gov.pl
  Osoby w z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego mogą złożyć wniosek paszportowy w dowolnym czynnym punkcie paszportowym w kraju.

Informacja telefoniczna i e-mailowa dotycząca spraw paszportowych obsługiwana będzie:

w poniedziałki: w godzinach 9:00 – 15:00
od wtorku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00

- w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego, świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, repatriacji:
 • Kraków, ul. Św. Sebastiana 9
 • rezerwacja terminu wizyty: telefon +48 516 248 343
 • informacje:

Wnioski oraz uzupełnienia dokumentów w sprawach dotyczących poświadczenia i nabycia obywatelstwa polskiego oraz świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka można także składać:

 • do specjalnej skrzynki nadawczej wystawionej przed siedzibą Wydziału (ul. św. Sebastiana 9) w godzinach pracy urzędu,
 • korespondencyjnie (za pośrednictwem Poczty Polskiej)*
 • elektronicznie przez e-PUAP

*WAŻNE: złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego (do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) we wskazany wyżej sposób wymaga opatrzenia go urzędowo (tj. notarialnie) poświadczonym podpisem wnioskodawcy. Kopie załączonych do wniosku dokumentów powinny być poświadczone w ten sam sposób.

- w sprawach przyznania odznaczenia „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz w sprawach dotyczących nadzoru Wojewody Małopolskiego nad realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk:

 • Kraków, ul. św. Sebastiana 9
 • informacje:
  • ewentualna rezerwacja terminu wizyty : 12 448 3 417
  • informacja telefoniczna:
   • przyznanie odznaczenia „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie: 12 448 3 404;
   • nadzór nad realizacją zadań zleconych – ewidencja ludności i dowody osobiste: 12 448 3 403
   • nadzór nad realizacją zadań zleconych –rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk: 12 44 8 3 405
  • e-mail: mszcz@malopolska.uw.gov.pl

Wnioski w sprawach dotyczących przyznania odznaczenia „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz dokumenty w sprawach dotyczących nadzoru Wojewody Małopolskiego nad realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich można składać:

 • do specjalnej skrzynki nadawczej wystawionej przed Siedzibą Wydziału (ul. św. Sebastiana 9) w godzinach pracy urzędu,
 • korespondencyjnie (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub platformy e-PUAP);

Wnioski w sprawach przyznania odznaczenia „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” mogą być również składane pocztą elektroniczną (e-mail).

- w sprawach dotyczących przyjmowania powiadomień o zmianach dot. kościelnych jednostek organizacyjnych:


wstecz    do góry     drukuj