INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

WYDZIAŁ PRAWNY I NADZORU

 1. Ogólne dane kontaktowe wydziału:

  Kontakt osobisty z pracownikami wydziału będzie możliwy:
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 2. Szczegółowe dane kontaktowe wydziału:
  • w sprawach dotyczących postępowań prowadzonych przez Wydział Prawny i Nadzoru przejętych z Wydziału Infrastruktury:
  • w sprawach dotyczących działalności Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie (ul. Ujastek 7, Budynek „Budimex”, 31-752 Kraków)
   • informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu, a mianowicie www.malopolska.uw.gov.pl po lewej stronie znajduje się zakładka „Zdrowie”, a dalej po jej rozwinięciu zakładka „Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych”,
   • zachęcamy do korzystania z formularza elektronicznego wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, który jest do pobrania w wersji „pdf”, jak i „doc” pod adresem: https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=woj_komisja_ds_zdarzen_med
   • Informacja e-mail: zdarzenia.medyczne@malopolska.uw.gov.pl
   • telefon: 12 448-10-21 lub 12 448-10-22, a także 12 392-12-17.

  • w sprawach z zakresu nadzoru prawnego nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego:
wstecz    do góry     drukuj