Akty prawne i dokumenty dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
2020-03-11

Zarządzenia Wojewody Małopolskiego

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań w związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa COVID-19

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań w związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa COVID-19

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań w związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa COVID-19

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w związku z wystąpieniem stanu epidemii | załącznik

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w związku z wystąpieniem stanu epidemiiPolecenia Wojewody Małopolskiego

Polecenie nr 1/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzonej w ramach żłobków i klubów dziecięcych

Polecenie nr 2/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności w placówkach wsparcia dziennego, centrach i klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej

Polecenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie nieprzewożenia pacjentów do szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Uniwersyteckiego

Polecenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym

Polecenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie dokonywania pomiaru temperatury ciała osób wjeżdżających na teren województwa małopolskiego w pociągach przewożących pasażerów na trasach międzynarodowych

Polecenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie m.in. sprawowania koordynacji współpracy służb patrolujących

Polecenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym

Polecenie nr 8/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie szpitala jednoimiennego

Polecenie nr 9/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie miejsc kwarantanny

Polecenie nr 10/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zabezpieczenia w celu realizacji procedur medycznych związanych z leczeniem COVID-19 łóżka dla pacjentów wraz z respiratorami i niezbędnym oprzyrządowaniem (tzw. łóżka respiratorowe), w ilości co najmniej 10% każdorazowo aktualnego stanu łóżek w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, przeznaczonych dla pacjentów leczonych na tą chorobę

Polecenie nr 11/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad postępowania w trakcie rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Polecenie nr 13/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie sprostowania polecenia Wojewody Małopolskiego z dnia 14 marca 2020 r.

Polecenie nr 14/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zobowiązania funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei do realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi oraz przestrzegania przepisów porządkowych na całym obszarze kolejowym dworca Kraków Główny

Polecenie nr 15/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające polecenie Wojewody Małopolskiego Nr 1/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzonej w ramach żłobków i klubów dziecięcych

Polecenie nr 16/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające polecenie Wojewody Małopolskiego nr 2/2020 z dnia 11 marca 2020 r.

Polecenie nr 17/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zlecenia strażom gminnym (miejskim) podejmowania działań informacyjnych, zachęcających mieszkańców oraz inne osoby przebywające na administrowanych terenach do stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a w szczególności do pozostania w miejscu zamieszkania

Polecenie nr 18/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie utworzenia izolatorium w oparciu o nieruchomość położoną w Krakowie przy ul. Westerplatte 15 (Hotel Wyspiański)

Polecenie nr 19/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie organizacji zadań straży gminnych (miejskich)
i Policji, związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19

Polecenie nr 20/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. w w sprawie zapewnienia nieprzerwanej pracy powiatowych urzędów pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Polecenie nr 21/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennych opiekunów

Polecenie nr 22/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności centrów oraz klubów integracji społecznej na terenie województwa małopolskiego

Polecenie nr 23/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie sprostowania polecenia Wojewody Małopolskiego Nr 20/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r.

Polecenie nr 24/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia izolatorium w oparciu
o nieruchomość położoną w Krakowie przy ul. Stanisława Klimeckiego 24 (Hotel Alf)

Polecenie nr 25/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia izolatorium w oparciu o nieruchomość położoną w Krakowie przy ul. Traugutta 5 w Tarnowie (Hotel Cristal Park)

Polecenie nr 26/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regularnych badań temperatury ciała wśród pracowników szpitali oraz podjęcie przez szpitale prowadzące izby przyjęć lub szpitalne oddziały ratunkowe działań umożliwiających bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-19

Polecenie nr 27/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2020 r. w sprawie sprostowania polecenia Wojewody Małopolskiego Nr 25/2020 z dnia 4 kwietnia 2020 r.

Polecenie nr 28/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia polecenia Nr 25/2020 z dnia 4 kwietnia 2020 r.

Polecenie nr 29/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniające polecenie nr 22/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Polecenie nr 30/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia izolatorium w oparciu o nieruchomość Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. ul. Nowotarskiego 9/4

Polecenie nr 31/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia izolatorium w oparciu o zabudowaną nieruchomość położoną w Krynicy-Zdroju przy ul. Nitribitta 4

Polecenie nr 32/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia izolatorium w oparciu o zabudowaną nieruchomość położoną w Krakowie przy al. 29 Listopada 189

Polecenie nr 33/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia izolatorium w oparciu o zabudowaną nieruchomość położoną w Krakowie przy ul. Bolesława Śmiałego 60

Polecenie nr 34/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia izolatorium w oparciu o zabudowaną nieruchomość Agencji Mienia Wojskowego położoną w Kościelisku przy ul. St. Nędzy Kubińca 101

Polecenie nr 35/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany polecenia Wojewody Małopolskiego nr 22/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Polecenie nr 36/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany polecenia Wojewody Małopolskiego nr 2/2020 z dnia 11 marca 2020 r.

Polecenie nr 37/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia izolatorium w oparciu o zabudowaną nieruchomość położoną w Krynicy-Zdroju przy Prof. H. Świdzińskiego 4

Polecenie nr 38/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wsparcia domów pomocy społecznej

Polecenie nr 39/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regularnych badań temperatury ciała wśród pracowników szpitali oraz podjęcie przez szpitale prowadzące izby przyjęć lub szpitalne oddziały ratunkowe działań umożliwiających bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-19

Polecenie nr 40/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie sprostowania polecenia nr 34/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Polecenie nr 41/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia polecania nr 1/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020 r.

Polecenie nr 42/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia polecania nr 21/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Polecenie nr 43/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regularnych badań temperatury ciała wśród pracowników szpitali oraz podjęcie przez szpitale prowadzące izby przyjęć lub szpitalne oddziały ratunkowe działań umożliwiających bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-19

Polecenie nr 44/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany polecenia Nr 30/2020 z dnia 9 kwietnia w sprawie utworzenia izolatorium w Krynicy Zdroju

Polecenie nr 45/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany polecenia Nr 31/2020 z dnia 9 kwietnia w sprawie utworzenia izolatorium w Krynicy Zdroju

Polecenie nr 46/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2020 r. uchylające polecenie nr 37/2020 w sprawie ustanowienia izolatorium w oparciu o nieruchomość w Krynicy-Zdroju 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego

Polecenie nr 47/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające polecenie Wojewody Małopolskiego Nr 22/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r., zmienione poleceniami Wojewody Małopolskiego Nr 29/2020 z 8 kwietnia 2020 r. (WN-IV.0121.16.2020) oraz Nr 35/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Polecenie nr 48/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające polecenie nr 2/2020 z dnia 11 marca 2020 r. zmienione poleceniami nr 16/2020 z dnia 24 marca 2020 r. oraz nr 36/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Polecenie nr 49/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności w placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej

Polecenie nr 50/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie organizacji bezpłatnego publicznego transportu zbiorowego przeznaczonego dla pracowników szpitali

Polecenie nr 51/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości dotyczących Polecenia nr 8/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie szpitala jednoimiennego

Polecenie nr 52/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające polecenie nr 2/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020 r.

Polecenie nr 53/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające polecenie Nr 2/2020 z dnia 11 marca 2020 r.

Polecenie nr 54/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające polecenie Nr 22/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Polecenie nr 55/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2020 r. uchylające polecenie nr 30 zmienione poleceniem nr 44 w sprawie izolatorium w Krynicy-Zdroju na bazie nieruchomości Uzdrowiska Krynica-Żegiestów dot. Nowego Domu Zdrojowego

Polecenie nr 56/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2020 r. uchylające polecenie nr 31 zmienione poleceniem nr 45 w sprawie izolatorium w Krynicy-Zdroju na bazie nieruchomości SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA

Polecenie nr 57/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 maja 2020 r. uchylające polecenie nr 32/2020 w sprawie izolatorium dla Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

Polecenie nr 58/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 maja 2020 r. uchylające polecenie nr 33/2020 w sprawie izolatorium dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Polecenie Nr 59/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie uchylenia polecenia Nr 34/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia izolatorium w oparciu o zabudowaną nieruchomość AMW REWITA położoną w Kościelisku

Polecenie nr 60/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności w placówkach dla osób starszych w wybranych powiatach

Polecenie nr 61/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zaprzestanie wykonywania od 25 maja 2020 r. bezpłatnego publicznego transportu zbiorowego przeznaczonego dla pracowników szpitali na linii komunikacyjnej Kraków - Wieliczka - Niepołomice - Bochnia

Polecenie nr 62/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie uchylenia polecenia Nr 24/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia izolatorium dla Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie

Polecenie nr 63/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 2  czerwca 2020 r. zmieniające polecenie w sprawie utworzenia szpitala jednoimiennego

Polecenie nr 64/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klubach integracji społecznej prowadzonych przez Burmistrza Kęt, Burmistrza Suchej Beskidzkiej, Wójta Gminy Przeciszów, Wójta Gminy Zawoja

Polecenie nr 65/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Kętach

Polecenie nr 66/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności wskazanych w treści polecenia placówek na terenie powiatów oświęcimskiego i suskiego

Polecenie nr 67/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności wskazanych w treści polecenia placówek na terenie gmin Tuchów i Ryglice

Polecenie nr 68/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany polecenia nr 63/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. zmieniającego polecenie w sprawie utworzenia szpitala jednoimiennego

Polecenie nr 69/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności placówki Senior+ w gminie Szerzyny

Polecenie nr 70/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności placówki Senior+ w Bochni

Polecenie nr 71/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. uchylające polecenie nr 19/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie organizacji zadań straży gminnych (miejskich) i Policji, związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19

Polecenie nr 72/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności wskazanych w treści polecenia placówek na terenie powiatów oświęcimskiego i suskiego

Polecenie nr 73/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klubach integracji społecznej prowadzonych przez Burmistrza Kęt, Burmistrza Suchej Beskidzkiej, Wójta Gminy Przeciszów, Wójta Gminy Zawoja

Polecenie nr 74/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Kętach

Polecenie nr 75/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności wskazanych w treści polecenia placówek na terenie gmin Tuchów i Ryglice

Polecenie nr 76/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności placówek Senior+ w gminie Szerzyny

Polecenie nr 77/2020 Wojewody Małopolskiego (Postanowienie nr 2/2020) z dnia 19 czerwca 2020 r. wyjaśniające wątpliwości w sprawie Decyzji Wojewody Małopolskiego nr 18/2020 (Polecenia nr 71/2020) z dnia 18 czerwca 2020 r.

Polecenie nr 80/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia polecenia nr 18/2020 z dnia 31 marca 2020 r. dotyczącego utworzenia izolatorium dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Polecenie nr 81/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia izolatorium dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Polecenie nr 82/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w prowadzonych klubach integracji społecznej, w terminie od dnia 6 lipca 2020 roku do dnia 19 lipca 2020 roku (Sucha Beskidzka, Zawoja)

Polecenie nr 83/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Klubie Integracji Społecznej oraz w Centrum Integracji Społecznej w Starym Sączu, w terminie od dnia 6 lipca 2020 roku do dnia 19 lipca 2020 roku

Polecenie nr 84/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności wskazanych w treści polecenia placówek na terenie powiatów suskiego i nowosądeckiego w terminie od dnia 6 lipca 2020 roku do dnia 19 lipca 2020 roku

Polecenie nr 85/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Klubie Integracji Społecznej w Nowym Sączu, w terminie od dnia 13 lipca 2020 roku do dnia 19 lipca 2020 roku

Polecenie nr 86/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Klubach i Centrach Integracji Społecznej w Nowym Sączu prowadzonych przez podmioty niepubliczne, w terminie od dnia 13 lipca 2020 roku do dnia 19 lipca 2020 roku

Polecenie nr 87/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności wskazanych w treści polecenia placówek na terenie Miasta Nowy Sącz w terminie od dnia 13 lipca 2020 roku do dnia 19 lipca 2020 roku

Polecenie nr 88/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności we wskazanych placówkach na terenie powiatu tatrzańskiego od 17 lipca do 2 sierpnia 2020 r.

Polecenie nr 89/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności m.in. w placówkach wsparcia dziennego na terenie powiatu nowosądeckiego i suskiego w okresie od 20 lipca do 2 sierpnia 2020 r.

Polecenie nr 90/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć prowadzonych w klubach integracji społecznej (Sucha Beskidzka, Zawoja, Miasto Nowy Sącz) od 20 lipca 2020 roku do 2 sierpnia 2020 r.

Polecenie nr 91/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w CIS i KIS w Nowym Sączu i Starym Sączu w okresie od 20 lipca do 2 sierpnia 2020 r.

Polecenie Nr 92/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 lipca 2020 r. - zmieniające Polecenie Nr 63/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2020 r. zmienione Poleceniem Nr 68/2020 - dot. szpitala jednoimiennego

Polecenie nr 93/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć (od 23 lipca do 2 sierpnia 2020) w klubach integracji społecznej w Bochni, Andrychowie, Kalwarii Zebrzydowskiej i Trzcianie

Polecenie nr 94/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć od 23 lipca 2020 r. do 2 sierpnia 2020 r. w CIS prowadzonym przez Stowarzyszenie „Nadzieja” w Wieprzu

Polecenie nr 95/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności (od 23 lipca do 2 sierpnia 2020 r.) w placówkach wsparcia dziennego, domach i klubach seniora i innych jednostkach

Polecenie nr 96 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniające Polecenie Nr 63 dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - zwiększenie bazy łóżkowej - COVID-19 od 21.07.2020 r.

Polecenie nr 97/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia z dniem 29 lipca 2020 r. polecenia Nr 81/2020 w sprawie utworzenia izolatorium w Hotelu Royal Kraków przy ul. Św. Gertrudy 26 w Krakowie 

Polecenie nr 98/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia z dniem 28 lipca 2020 r. izolatorium w oparciu o nieruchomość położoną w Krakowie przy al. 29 Listopada 189 w Krakowie (WM Hotel System Sp. z o.o.) 

Polecenie Nr 99/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 lipca 2020 r. - dotyczące zmiany decyzji dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (zwiększenia bazy łóżkowej dla pacjentów COVID-19)

Polecenie nr 100/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie w sprawie zmiany polecenia Nr 97/2020 Wojewody Małopolskiego, dotyczącego utworzenia izolatorium na bazie zabudowanej nieruchomości Hotelu Royal Kraków przy ul. Św. Gertrudy 26 w Krakowie

Polecenie Nr 101/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 lipca 2020 r. ws. czasowego zawieszenia zajęć w KIS prowadzonych przez niektóre podmioty publiczne w okresie od dnia 3 sierpnia 2020 do dnia 16 sierpnia 2020 r.

Polecenie Nr 102/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w CIS i KIS w podmiotach niepublicznych w okresie od 3 sierpnia do 16 sierpnia 2020 r.

Polecenie Nr 103/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności (3 - 16 sierpnia 2020 r.) w placówkach wsparcia dziennego, domach i klubach seniora i innych jednostkach (powiat bocheński, nowosądecki,m. Nowy Sącz, powiat suski, tatrzański oraz wadowicki)

Polecenie Nr 104/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 lipca 2020 r. dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie dot. zwiększenia bazy łóżkowej dla pacjentów COVID-19 

Polecenie Nr 105/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające polecenie Wojewody Małopolskiego Nr 63/2020 dla Szpitala Uniwersyteckiego dot. zwiększenia bazy łóżkowej dla pacjentów COVID-19


Obwieszczenia Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19


Rozporządzenia Rady Ministrów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające rozporządzeni w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemiiRozporządzenia Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii


Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 | Uzasadnienie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 | Uzasadnienie


Komunikaty

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Komunikat w sprawie ponownego objęcia dzieci w wieku do lat 3 opieką żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów


___

Zasady organizacji opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 lub chorujących na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) albo podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie.

banner akty prawne COVID-19
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj