Koordynacja świadczeń wychowawczych i rodzinnych
2019-01-14
W styczniu 2019 r. minął rok od kiedy Wojewoda Małopolski realizuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, wykonywane wcześniej przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Przez ten rok załatwiliśmy ponad 45 000 spraw naszych klientów – w tym około 30 000 stanowiących przejęte zaległości. Wśród zakończonych postępowań dotyczących spraw przejętych z ROPS zdecydowaną większość stanowiły wnioski o świadczeniach wychowawcze - priorytetowe ze względu na ich szczególne znaczenie w życiu rodziny.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jak uzyskać informację o swojej sprawie, o swoim wniosku, zapytaniach instytucji zagranicznej?

1. Formularz kontaktowy na stronie www.muw.gov.pl

Jeśli chcą Państwo sprawdzić stan sprawy dotyczącej ustalenia koordynacji, zachęcamy do wypełnienia naszego formularza kontaktowego na stronie www.muw.gov.pl . Informacji udzielimy w oparciu o dane zawarte w naszym systemie informatycznym.

2. Infolinia

Uruchomiliśmy dla Państwa specjalną infolinię: tel. 12 430 29 73. Infolinia jest czynna:
- w poniedziałki w godzinach od 9.00-16.30
- od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00

Można za jej pośrednictwem uzyskać informacje w zakresie: daty wpływu wniosku, statusu sprawy, lokalizacji wpływu wniosku. Infolinia umożliwia uzyskanie informacji dla mieszkańców całej Małopolski – bez względu na to, czy sprawa prowadzona jest w Krakowie czy w Delegaturach w Tarnowie czy Nowym Sączu.

3. Kontakt osobisty

Zapraszamy w poniedziałek w godz. 14.00-17.00, od wtorku do piątku w godz.8.00-11.00: w Krakowie  - Plac Na Stawach 3, w Nowym Sączu – przy ul. Jagiellońskiej 52, w Tarnowie – przy al. Solidarności 5-9.

Jak pracujemy?

Wnioski oraz zapytania instytucji zagranicznych załatwiamy w kolejności wpływu do urzędu, zgodnie z przyjętymi kategoriami spraw priorytetowych, tj. wnioskami o świadczenia opiekuńcze, wnioskami o świadczenia wychowawcze z okresu zasiłkowego 2016/2017 oraz dalej 2017/2018. O uznaniu tych świadczeń za priorytetowe przesądziła ich rola w funkcjonowaniu rodziny.

Jeśli tylko jest to możliwe, łączymy wszystkie wnioski jednego wnioskodawcy ze wszystkich okresów zasiłkowych. Łączymy postępowania dotyczące jednej rodziny w ramach grup priorytetowych i zbieżnych okresów badania sytuacji dochodowej przy ustalaniu prawa do świadczeń. Ponadto, od września 2018 roku rozszerzyliśmy zasadę łączenia spraw rodziny także o sprawy z wniosków o świadczenia rodzinne/wychowawcze na bieżący okres zasiłkowy, tj. 2018/2019 – tak by kompleksowo zająć się Państwa sprawami.

Jednocześnie w trosce o terminowe załatwianie spraw wpływających po 1 stycznia 2018 r. (ich liczba stanowi ok. 15% wpływów w całej Polsce) wyodrębniliśmy do ich załatwiania specjalną kolejkę.

Przyśpieszamy tempo realizacji zadania

Opracowaliśmy jednolite i uproszczone procedury w oparciu o szablony decyzji generowane bezpośrednio z systemu informatycznego, zmodyfikowaliśmy tryb przyjmowania stron i odpowiedzi na skargi i interwencje w celu odciążenia pracowników załatwiających sprawy od tego typu czynności, wzmocniliśmy też współpracę z gminami w zakresie pełnego kompletowania dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia wniosków. Prowadzimy stały monitoring liczby załatwianych spraw i wydajności pracowników.

Jakie cele stawiamy sobie na 2019 r.?

Szacujemy, że do końca 2019 roku zakończymy około 67 000 spraw. Naszym celem na ten rok jest przede wszystkim rozpatrzenie wszystkich postepowań przejętych od Marszałka, przy jednoczesnym załatwianiu wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze, które po 01.01.2018 r. bezpośrednio wpłynęły do Wojewody Małopolskiego.

Dziękujemy za dotychczasową i prosimy o dalszą Państwa wyrozumiałość.
Informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj