Koordynacja świadczeń wychowawczych i rodzinnych
2020-01-16

W ciągu dwóch lat realizacji przez Wojewodę Małopolskiego zadania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych załatwiliśmy około 111 000 spraw. Jednocześnie – osiągnęliśmy zakładany na 2019 rok cel – w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku łącznie zakończyliśmy blisko 67 000 spraw.

Od czasu przejęcia zadania zrealizowaliśmy ponad 99,9% spośród przejętych od Marszałka Województwa Małopolskiego wniosków z zakresu Programu Rodzina 500+.

Ponadto, z około 95 000 spraw wpływających po 1 stycznia 2018 roku już bezpośrednio do Wojewody – załatwiliśmy blisko 64 500 (w tym ponad 95% spraw, które wpłynęły w 2018 roku).


FORMULARZ KONTAKTOWY

Jak uzyskać informację o swojej sprawie, o swoim wniosku, zapytaniach instytucji zagranicznej?

1. Formularz kontaktowy na stronie www.muw.pl

Jeśli chcą Państwo sprawdzić stan sprawy dotyczącej ustalenia koordynacji, zachęcamy do wypełnienia naszego formularza kontaktowego na stronie www.muw.pl. Informacji udzielimy w oparciu o dane zawarte w naszym systemie informatycznym.

2. Infolinia

Uruchomiliśmy dla Państwa specjalną infolinię: tel. 12 430 29 73. Infolinia jest czynna:
- w poniedziałki w godzinach od 9.00-16.30
- od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00

Można za jej pośrednictwem uzyskać informacje w zakresie: daty wpływu wniosku, statusu sprawy, lokalizacji wpływu wniosku. Infolinia umożliwia uzyskanie informacji dla mieszkańców całej Małopolski – bez względu na to, czy sprawa prowadzona jest w Krakowie czy w Delegaturach w Tarnowie czy Nowym Sączu.

3. Kontakt osobisty

Zapraszamy w poniedziałek w godz. 14.00-17.00, od wtorku do piątku w godz.8.00-11.00: w Krakowie  - Plac Na Stawach 3, w Nowym Sączu – przy ul. Jagiellońskiej 52, w Tarnowie – przy al. Solidarności 5-9.

Jak pracujemy?

W związku z nowym wyzwaniem wynikającym z rozszerzenia kręgu beneficjentów programu Rodzina 500+ i wpływem w drugim półroczu 2019 roku około 25 000 wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych zmieniono od IV kwartału 2019 kolejność załatwiania spraw. W okresie od października 2019 roku w pierwszej kolejności załatwiane są wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 oraz sprawy na potrzeby zagraniczne (formularze otrzymane z zagranicznych instytucji właściwych). W odrębnej – priorytetowej kategorii wciąż załatwiane są sprawy z zakresu świadczeń opiekuńczych i rodzicielskich – staramy się, aby czynności w tych sprawach podejmowane były maksymalnie w okresie dwóch miesięcy od daty wpływu do Urzędu.

Po zakończeniu rozpatrywania wniosków o świadczenia wychowawcze skoncentrujemy się na realizacji niezakończonych spraw dotyczących wcześniejszych okresów zasiłkowych, które wpłynęły do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie po 1 stycznia 2018 roku oraz na postępowaniach z wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych na okres zasiłkowy 2019/2020.

Koncentracja wysiłków na przyznaniu świadczenia wychowawczego wynika ze społecznej wagi Programu Rodzina 500+ oraz faktu, iż ma on największe znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia w zakresie zabezpieczenia potrzeb rodzin. Priorytetowe traktowanie świadczeń opiekuńczych i rodzicielskich wynika z ich społecznego znaczenia oraz konieczności zapewnienia pomocy niepełnosprawnym beneficjentom. Do grupy zadań priorytetowych zaliczono też sprawy na potrzeby zagraniczne celem zabezpieczenia interesów rodzin starających się o przyznanie świadczeń w innych państwach.

Przyspieszamy tempo realizacji zadania

Opracowaliśmy jednolite i uproszczone procedury w oparciu o szablony decyzji generowane bezpośrednio z systemu informatycznego, zmodyfikowaliśmy tryb przyjmowania stron i odpowiedzi na skargi i interwencje w celu odciążenia pracowników załatwiających sprawy od tego typu czynności, wzmocniliśmy też współpracę z gminami w zakresie pełnego kompletowania dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia wniosków. Prowadzimy stały monitoring liczby załatwianych spraw i wydajności pracowników. Dzięki zwiększeniu efektywności  – w 2019 roku zakończono o ok. 51% więcej spraw w stosunku do roku 2018.

W związku z koncentracją od października 2019 roku na bieżących wnioskach o świadczenie wychowawcze (okres 2019/2021) – do końca grudnia 2019 roku załatwiliśmy ich już ponad 12 000 (co stanowi 50% wpływu tego rodzaju spraw).

Jakie cele stawiamy sobie na 2020 r.?

Aktualnie naszym celem jest podjęcie do końca kwietnia 2020 roku czynności we wszystkich sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych na okres zasiłkowy 2019/2021, które wpłynęły do Wojewody Małopolskiego w okresie 1 lipca 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku. Do końca roku planujemy załatwienie pozostałych spraw, które wpłynęły do Wojewody w latach 2018-2019,  zakończenie większości postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych przejętych od Marszałka oraz podjęcie czynności w części spraw, które wpłyną w 2020 roku.

Dziękujemy za dotychczasową i prosimy o dalszą Państwa wyrozumiałość.

Informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj