Koordynacja świadczeń wychowawczych i rodzinnych
2020-01-16

W ciągu dwóch lat realizacji przez Wojewodę Małopolskiego zadania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych załatwiliśmy około 111 000 spraw. Jednocześnie – osiągnęliśmy zakładany na 2019 rok cel – w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku łącznie zakończyliśmy blisko 67 000 spraw.

Od czasu przejęcia zadania zrealizowaliśmy ponad 99,9% spośród przejętych od Marszałka Województwa Małopolskiego wniosków z zakresu Programu Rodzina 500+.

Ponadto, z około 95 000 spraw wpływających po 1 stycznia 2018 roku już bezpośrednio do Wojewody – załatwiliśmy blisko 64 500 (w tym ponad 95% spraw, które wpłynęły w 2018 roku).


FORMULARZ KONTAKTOWY

Jak uzyskać informację o swojej sprawie, o swoim wniosku, zapytaniach instytucji zagranicznej?

W związku z trwającym stanem epidemii, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Urzędu, rekomendujemy kontakt z Urzędem przede wszystkim z wykorzystaniem bezpiecznych form komunikacji – elektronicznej (mail: wp@malopolska.uw.gov.pl , ePUAP: /ag9300lhke/skrytka), telefonicznej bądź tradycyjnej. W sprawach dotyczących koordynacji załatwienie sprawy nie wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy – wszelkich informacji i wyjaśnień udzielamy mailowo oraz telefonicznie. Dokumenty można przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy urzędu bądź adres ePUAP lub złożyć je na Dzienniku Podawczym.

Organizacja bezpośredniej obsługi stron w siedzibach Oddziałów dostosowana jest do aktualnych ograniczeń oraz nakazów wynikających z wystąpienia stanu epidemii. Zalecamy jednak, aby kontakt z pracownikiem Urzędu ograniczał się do sytuacji wyjątkowych i – najlepiej – poprzedzony został wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniem na Infolinię (nr 12 430-29-73). Podczas rozmowy zostanie Państwu podany adres i termin ustalonego spotkania. 

Informujemy, iż w spotkaniu z pracownikiem może uczestniczyć jedna osoba. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – obie strony zobligowane są do zasłonięcia nosa i ust.

Jednocześnie, do Państwa dyspozycji pozostają:

1. Formularz kontaktowy na stronie www.muw.pl

Jeśli chcą Państwo sprawdzić stan sprawy dotyczącej ustalenia koordynacji, zachęcamy do wypełnienia naszego formularza kontaktowego na stronie www.muw.pl. Informacji udzielimy w oparciu o dane zawarte w naszym systemie informatycznym.

2. Infolinia

Uruchomiliśmy dla Państwa specjalną infolinię: tel. 12 430 29 73. Infolinia jest czynna:
- w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 16.30
- od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00

Można za jej pośrednictwem uzyskać informacje w zakresie: daty wpływu wniosku oraz statusu sprawy. Infolinia umożliwia uzyskanie informacji dla mieszkańców całej Małopolski – bez względu na to, czy sprawa prowadzona jest w Krakowie czy w Delegaturach w Tarnowie czy Nowym Sączu.

Jak pracujemy?

W związku z nowym wyzwaniem wynikającym z rozszerzenia kręgu beneficjentów programu Rodzina 500+ i wpływem w drugim półroczu 2019 roku około 25 000 wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych zmieniono od IV kwartału 2019 kolejność załatwiania spraw. W okresie od października 2019 roku w pierwszej kolejności załatwiane są wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 oraz sprawy na potrzeby zagraniczne (formularze otrzymane z zagranicznych instytucji właściwych). W odrębnej – priorytetowej kategorii wciąż załatwiane są sprawy z zakresu świadczeń opiekuńczych i rodzicielskich – staramy się, aby czynności w tych sprawach podejmowane były maksymalnie w okresie dwóch miesięcy od daty wpływu do Urzędu.

Po zakończeniu rozpatrywania wniosków o świadczenia wychowawcze skoncentrujemy się na realizacji niezakończonych spraw dotyczących wcześniejszych okresów zasiłkowych, które wpłynęły do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie po 1 stycznia 2018 roku oraz na postępowaniach z wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych na okres zasiłkowy 2019/2020.

Koncentracja wysiłków na przyznaniu świadczenia wychowawczego wynika ze społecznej wagi Programu Rodzina 500+ oraz faktu, iż ma on największe znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia w zakresie zabezpieczenia potrzeb rodzin. Priorytetowe traktowanie świadczeń opiekuńczych i rodzicielskich wynika z ich społecznego znaczenia oraz konieczności zapewnienia pomocy niepełnosprawnym beneficjentom. Do grupy zadań priorytetowych zaliczono też sprawy na potrzeby zagraniczne celem zabezpieczenia interesów rodzin starających się o przyznanie świadczeń w innych państwach.

Przyspieszamy tempo realizacji zadania

Opracowaliśmy jednolite i uproszczone procedury w oparciu o szablony decyzji generowane bezpośrednio z systemu informatycznego, zmodyfikowaliśmy tryb przyjmowania stron i odpowiedzi na skargi i interwencje w celu odciążenia pracowników załatwiających sprawy od tego typu czynności, wzmocniliśmy też współpracę z gminami w zakresie pełnego kompletowania dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia wniosków. Prowadzimy stały monitoring liczby załatwianych spraw i wydajności pracowników. Dzięki zwiększeniu efektywności  – w 2019 roku zakończono o ok. 51% więcej spraw w stosunku do roku 2018.

W związku z koncentracją od października 2019 roku na bieżących wnioskach o świadczenie wychowawcze (okres 2019/2021) – do końca grudnia 2019 roku załatwiliśmy ich już ponad 12 000 (co stanowi 50% wpływu tego rodzaju spraw).

Jakie cele stawiamy sobie na 2020 r.?

Aktualnie naszym celem jest podjęcie do końca kwietnia 2020 roku czynności we wszystkich sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych na okres zasiłkowy 2019/2021, które wpłynęły do Wojewody Małopolskiego w okresie 1 lipca 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku. Do końca roku planujemy załatwienie pozostałych spraw, które wpłynęły do Wojewody w latach 2018-2019,  zakończenie większości postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych przejętych od Marszałka oraz podjęcie czynności w części spraw, które wpłyną w 2020 roku.

Dziękujemy za dotychczasową i prosimy o dalszą Państwa wyrozumiałość.

Informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj