SPRAWDŹ CZY MIESZKASZ W STREFIE ZAGROŻENIA POWODZIĄ

strefa zalewowa mapa
Mapa przedstawia tereny leżące obecnie w strefie zagrożenia powodziowego (warstwa w kolorze niebieskim) oraz tereny, które będą znajdowały się w strefie zagrożenia powodziowego po zrealizowaniu zaplanowanych inwestycji (kolor czerwony).Uwaga: mapa jest w trakcie aktualizacji, brakujące obszary już wkrótce.