Wszelkie informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pod adresem:

http://www.rpo.malopolska.pl/