BENEFICJENT

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

tel. 12 39 21 200 fax 12 42 27 208 

Wydział Administracji i Logistyki

 

Arkadiusz PSICA

Dyrektor

Tomasz OCETKIEWICZ

Z-ca Dyrektora


tel. 12 39 21 338 fax 12 39 21 956

Osoby do kontaktu:

Iwona STĄSIEK
Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw EZD i Projektów
tel.12 39 21 264
ista@malopolska.uw.gov.pl
III piętro, pok. 344

Roman ŚWIGOST
Kierownik Oddziału Informatyki
tel. 12 39 21 165
rswi@malopolska.uw.gov.pl
III piętro, pok. 341

Anna JUNCEWICZ
Kierownik Oddziału Planowania i Realizacji Wydatków Urzędu
tel. 12 39 21 334
ajun@malopolska.uw.gov.pl
III piętro, pok. 306