31 marca 2015 r.

Udostępniono produkty projektu w postaci e-usług opublikowanych na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl).

31 grudnia 2014 r.

uruchomiono produkcyjnie system EZD w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zgodnie z dokumentacją wdrożeniową (Zarządzenie nr 21/2014 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 22 grudnia 2014 r.)

30 grudnia 2014 r.

uruchomiono produkcyjnie system EZD w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, zgodnie z dokumentacją wdrożeniową (Zarządzenie nr 17/2014 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r.)

listopad-grudzień 2014 r.

w dniach 17– 21.11.2014 oraz 15 – 17.12.2014 przeprowadzono szkolenia z działania systemu EZD i przeszkolono w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa łącznie 62 osoby w grupach tematycznych: kierownictwo jednostki, Zespół wdrożeniowy i koordynatorzy wydziałowi oraz punkty kancelaryjne;

w dniach 24– 26.11.2014 przeprowadzono szkolenia z działania systemu EZD i przeszkolono w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska łącznie 53 osoby w grupach tematycznych: kierownictwo jednostki, Zespół wdrożeniowy i koordynatorzy wydziałowi oraz punkty kancelaryjne

27 listopada 2014 r.

zakończono procedurę odbioru sprzętu informatycznego dostarczonego w ramach umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Evercom Paweł Nogowicz, ul. Codzienna 8c, 03-668 Warszawa na dostawę sprzętu informatycznego w ramach projektu.

4 listopada 2014 r.

zakończono procedurę odbioru sprzętu informatycznego dostarczonego w ramach umowy zawartej z Copynet Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką Komandytową, ul. Drożyska 15, 31-988 Kraków na dostawę sprzętu informatycznego w ramach projektu.

20 października 2014 r.

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w części II postępowania została zawarta umowa z Copynet Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką Komandytową, ul. Drożyska 15, 31-988 Kraków na dostawę sprzętu informatycznego w ramach projektu.

6 października 2014 r.

dokonano odbioru wdrożenia infrastruktury dostarczonej w ramach umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Evercom Paweł Nogowicz, ul. Codzienna 8c, 03-668 Warszawa na dostawę i uruchomienie centralnej architektury informatycznej.

12 września 2014 r.

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w części I postępowania została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Evercom Paweł Nogowicz, ul. Codzienna 8c, 03-668 Warszawa na dostawę sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu.

4 sierpnia 2014 r.

dokonano odbioru technicznego infrastruktury dostarczonej w ramach umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Evercom Paweł Nogowicz, ul. Codzienna 8c, 03-668 Warszawa na dostawę i uruchomienie centralnej architektury informatycznej.

9 czerwca 2014 r.

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Evercom Paweł Nogowicz, ul. Codzienna 8c, 03-668 Warszawa na dostawę i uruchomienie centralnej architektury informatycznej w ramach projektu.

5 czerwca 2014 r.

podpisane zostało porozumienie o dofinansowanie projektu pomiędzy Wojewodą Małopolskim, a Zarządem Województwa Małopolskiego.

podpisanie 01

20 maja 2014 r.

Uchwałą nr 540/14 Zarządu Województwa Małopolskiego projekt został wybrany do dofinansowania.

7 marca 2014 r.

został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.