2019-01-07
Wokół koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Czy Państwa Urząd ma obecnie zaległości dotyczące wniosków 500 plus? Jeśli tak, o jakiej liczbie zaległych wniosków mowa? Skąd opóźnienie? Czy zaległości dotyczą także poprzedniego okresu rozliczeniowego?

Oto nasza odpowiedź:

Dopiero od roku realizacją m.in. wniosków o świadczenie wychowawcze w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, tj. przemieszczaniem się członków rodziny do krajów UE, EOG i Szwajcarii, zajmują się poszczególni wojewodowie. Wojewoda Małopolski, z dniem 1 stycznia 2018 roku, przejął około 69 tysięcy spraw niezałatwionych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, tj. ponad 25% zaległości w całej Polsce - w tym ponad 21 tysięcy nierozpatrzonych wniosków o świadczenia wychowawcze zarówno z pierwszego okresu zasiłkowego (2016/2017), jak i kolejnego.

2019-01-05
Wokół kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Zakopanem
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

1. Piszę artykuł nt. zawirowań związanych ze zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dla internetowego wydania „Więzi”.
Z moich ustaleń wynika, że inicjatorem zmian była Rada Miasta Zakopane, która w reakcji na interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich (grudzień 2015) w sprawie ignorowania zapisów ustawy, tj. braku gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i braku zespołu interdyscyplinarnego, przekonała min. Elżbietę Bojanowską do zmian w ww. ustawie. Efekt jest zatem odwrotny do tego, o jaki zabiegał RPO. I sprzeczny z pismem, jaki do Rzecznika wystosowała min. Elżbieta Bojanowska.


2019-01-03
Zmiany w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Poproszę informację o tym, ile łóżek zredukowano w szpitalach w Państwa województwie? Na jakich oddziałach? Ile w sumie jeszcze miejsc zostało w placówkach?

Oto nasza odpowiedź:

Do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego - w ostatnim okresie wpłynęły pojedyncze wnioski ze szpitali województwa małopolskiego dotyczące aktualizacji liczby łóżek (w ostatnim miesiącu 2018 roku wpłynęło 6 wniosków), a liczba ta nie odbiega od liczy wniosków składanych w innych miesiącach. Zaznaczmy, że podmioty lecznicze składające wnioski nie mają obowiązku podawania przyczyny zmniejszania czy zwiększania liczby łóżek, dlatego też nie posiadamy wiedzy w tym zakresie.

2019-01-03
Wokół wyroków WSA dotyczących strefy ograniczonego ruchu na Kazimierzu i uchwały ws. strefy czystego transportu
Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:

1. Czy MUW zdecydował się skierować kasację do NSA lub zamierza to zrobić?
2. Moje kolejne pytanie dotyczy strefy czystego transportu na krakowskim Kazimierzu. Uchwała Rady Miasta Krakowa wchodzi w życie 5 stycznia 2019 (została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 21.12.2018 roku). Czy wojewoda prowadzi analizę tej uchwały pod kątem zgodności z prawem? A może taka analiza została już wykonana?


Oto nasza odpowiedź:

O tym, czy złożymy skargę kasacyjną do NSA, zdecydujemy po otrzymaniu uzasadnień wyroków WSA (jeszcze tych uzasadnień nie mamy). Natomiast jeśli chodzi o uchwałę, o którą Pan pyta, otrzymaliśmy ją 27 grudnia 2018 r., jesteśmy w trakcie oceny nadzorczej.
2019-01-02
Świadczenia z programu „Rodzina 500+” i „Dobry Start” w powiecie olkuskim
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Zgodnie z art. 3a ustawy Prawo prasowe oraz na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji na następujące pytania:
1. Ile wniosków dotyczących programów „Rodzina 500 PLUS” oraz „Dobry Start” złożono w gminach powiatu olkuskiego (Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom) w 2018 roku?
2. Ile dzieci zostało objętych świadczeniami „Rodzina 500 PLUS” oraz „Dobry Start” w poszczególnych gminach powiatu olkuskiego w 2018 roku?
3. Ile środków rozdysponowano w ramach programów „Rodzina 500 PLUS” oraz „Dobry Start” na terenie poszczególnych gmin powiatu olkuskiego w 2018 roku?
Proszę także o analogiczne informacje dotyczące województwa małopolskiego
2019-01-02
Oświadczenie majątkowe Ludomira Handzla – prezydenta Miasta Nowego Sącza
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Na stronie BIP UM Nowego Sącza nie ma jeszcze oświadczenia majątkowego prezydenta Ludomira Handzla. Czy Urząd Wojewódzki może je nam udostępnić?

Poniżej przedstawiamy skan oświadczenia majątkowego pana Ludomira Handzla – prezydenta Nowego Sącza.
Dokument został zeskanowany z pominięciem części B (informacje niejawne).
2019-01-02
Kiedy fajerwerki?
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Czy jeśli chodzi o fajerwerki, to jest tak, że można ich używać poza Sylwestrem dopiero po otrzymaniu zgody Wojewody (podobno jest jakieś rozporządzenie/ zarządzenie)?

Oto nasza odpowiedź:

- w Sylwestra i Nowy Rok można używać fajerwerków, ale wyłącznie zgodnie z Kodeksem wykroczeń (jak w każdy inny dzień, czyli tak, by – mówiąc w uproszczeniu – nie szkodzić innym),
- nie są konieczne rozporządzenia porządkowe wojewody zezwalające na używanie fajerwerków w Sylwestra, Nowy Rok czy inny dzień.

wstecz    do góry     drukuj