2019-03-19
Wydarzenia przygotowane przez MUW z okazji Dnia Flagi RP

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Czy Urząd Wojewódzki przygotowuje jakieś wydarzenia/akcje w Dniu Flagi RP w Krakowie? Typu rozdawanie flag, bieg, coś podobnego jak bicie rekordu na najdłuższą flagę itp.

2019-03-18
Wokół sprawy dyrektora szkoły w Brzeszczach

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Chcielibyśmy uzyskać informacje odnośnie decyzji wojewody ws. konkursu na dyrektora szkoły w Brzeszczach (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach, ul. Szkolna 6:
1.  Czy wojewoda wstrzymał konkurs na dyrektora ww. szkoły?
2. Jeśli tak to jak uzasadnia swoją decyzję i na jakiej podstawie ją podjął?

2019-03-18
Zezwolenia na pracę cudzoziemców

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Uprzejmie proszę o informację, ile zezwoleń na pracę cudzoziemców wydał MUW:
- w 2017 r.
- w 2018 r.
- w styczniu oraz lutym 2019 r.
oraz z jakich krajów pochodzą pracownicy, którzy uzyskali zezwolenia.

2019-03-15
Wokół sprawy obywatelki Wenezueli

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Bardzo proszę o pilną odpowiedź dotyczącą sprawy obywatelki Wenezueli, która przyjechała do Krakowa uciekając przed fatalną sytuacją, w jakiej znajduje się jej kraj. Kobieta znalazła pracę w przedszkolu. Firma złożyła wniosek o pozwolenie dla niej na pracę. Przeoczono jednak sprawę wniosku o pobyt czasowy w Polsce. Jak dotarło pozwolenie na pracę, okazało się, że minął czas jej legalnego pobytu w Polsce. Straż Graniczna podjęła decyzję o jej wyjeździe z Polski. Ostatnią deską ratunku jest wniosek do Wojewody Małopolskiego, który może zdecydować o umożliwieniu jej legalnego pozostania w Polsce. Proszę o informację, na jakim etapie jest rozpatrywanie jej wniosku i jakiej decyzji należy się spodziewać.

2019-03-15
Wokół Funduszu Dróg Samorządowych

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
W informacji pada stwierdzenie, że w pierwszej kolejności dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dostaną gminy i powiaty, które są już na liście zatwierdzonej pod koniec ubiegłego roku.
Czy te samorządy nie muszą już składać wniosków i automatycznie dostaną pieniądze na wskazane już drogi?
Dofinansowanie wcześniej to ok. 50 proc., teraz może to być 80 proc. Czy w związku z tym inwestycje z zatwierdzonej już listy mogą dostać więcej, a więc kwota dla nich będzie większa niż wykazana na stronie MUW w zakładce dla samorządów?

2019-03-14
Strajk nauczycieli w Małopolskim Kuratorium Oświaty

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Bardzo proszę o przygotowanie odpowiedzi (najlepiej Pana Wojewody) na trzy poniższe pytania:
1) czy zdaniem Pana Wojewody istnieją szanse na realizację postulatów nauczycieli, okupujących MKO - czy rokowania mają szanse powodzenia?
2) czy Wojewoda widzi jakieś możliwości zakończenia okupacji siedziby MKO, uspokojenia temperatury sporu i przeniesienia go w inne miejsce?
3) czy rozważane są jakieś sposoby (np. siłowe) wyprowadzenia nauczycieli z obiektu.

2019-03-11
Silne wiatry w Małopolsce

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Proszę o aktualny stan bezpieczeństwa i dokonanych akcji zabezpieczających w powiecie suskim w związku z nocnymi wichurami, które przeszły nad gminami w powiecie suskim.

wstecz    do góry     drukuj