2019-06-12
W sprawie uchwały RMK dot. kryteriów rekrutacji do burs i internatów

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Czy mogą Państwo przesłać uzasadnienie do rozstrzygnięcia wojewody w sprawie uchwały RMK dot. kryteriów rekrutacji do burs i internatów?

2019-06-10
Wokół sprawy odkomarzania w Małopolsce

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Czy planowana jest rządowa pomoc dla terenów dotkniętych przez powódź - które teraz zmagają się z plagą komarów, czy jest możliwość sfinansowani oprysków na komary z samolotu. Z informacji jakie mam od samorządowców gmin na to nie stać a te opryski, które finansują gminy są niewystarczające. Chodzi tu przede wszystkim o teren Powiśla Dąbrowskiego.

2019-06-10
O programie "Polityka wytchnieniowa"

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

• Jakie dokładnie gminy i powiaty złożyły wnioski o realizację programu opieki wytchnieniowej?

• Kiedy zapadną decyzje dotyczące tego, które samorządy będą realizować ten program?

• Kiedy realnie z opieki wytchnieniowej będą mogli skorzystać mieszkańcy tych samorządów?

Oto nasza odpowiedź:

W ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynęły wnioski z 22 gmin i 6 powiatów. Oświadczenie o przyjęciu środków ostatecznie podpisały 22 gminy i 4 powiaty.

Realizację programu potwierdziły:

2019-06-07
Wokół sprawy pacjentów z zagranicy leczonych w małopolskich szpitalach

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Szpitale borykają się z problemem nieuczciwych pacjentów z zagranicy, którzy nie płacą za wykonane usługi medyczne.
Stąd prośba o pomoc w ustaleniu kilku kwestii.
Czy dyrektorzy szpitali zgłaszają do państwa ten problem? Czy posiadacie Państwo listę placówek, które mają nieuregulowane rachunki? Na jaką kwotę? Dla których szpitali jest to największy problem?
Co mogą zrobić szpitale, aby ściągnąć dług?

2019-06-06
Wokół ostrych i tępych dyżurów w Małopolsce

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Pytałam Państwa jakiś czas temu o ostre i tępe dyżury. Dowiedziałam się wówczas, że do końca maja nad szczegółami pracuje specjalnie powołany zespół w centrali NFZ. Ponieważ mamy już czerwiec, chciałabym ponowić pytanie – czy w Państwa województwie rozważane jest wprowadzenie ostrych i tępych dyżurów? Czy wpłynęły już wnioski z placówek, które chciałyby zrezygnować z pełnienia dyżurów non–stop? Czy trwają prace nad harmonogramami takich dyżurów?  Czy są one w ogóle możliwe do wprowadzenia w Państwa regionie? Jeśli tak – to jak i gdzie, od kiedy, jakie szpitale miałyby objąć?

2019-06-06
Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Małopolskiego

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Uprzejmie proszę o następujące dane statystyczne:
1. Jaka była w 2018 r. oraz w 2019 r. (w przypadku 2019 r. możliwie najbardziej aktualne dane) liczba uchwał jednostek samorządu terytorialnego (JST) przekazanych do nadzoru wojewody?
2. Wobec ilu z tych uchwał JST wojewoda stwierdził ich nieważność (również w rozbiciu na 2018 oraz w 2019 rok)?
3. Ile uchwał (w rozbiciu na 2018 i 2019 r.) wojewoda zaskarżył do sądu administracyjnego?

2019-06-05
Wokół strefy czystego transportu na Kazimierzu

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy Wojewoda złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę dotyczącą nowelizacji uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie strefy czystego transportu na Kazimierzu. Informacja o takiej decyzji pojawiła się m.in. w komunikacie PAP, jest też na stronie Państwa urzędu: https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=11150  
Jeśli skarga została złożona, proszę o przesłanie skanu dokumentu. Jeśli nie, proszę o uzasadnienie zmiany decyzji.

wstecz    do góry     drukuj